Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра
PAN.1-8

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање башти

Већа организациона јединица Управа градске општине Пантелеј
Мања организациона јединица Одсек за имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Смиља Симић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 201 261
E-mail: smiljas@medianis.net
Сврха административног поступка Издавање одобрења за постављање летњих башти уколико су испуњени сви услови предвиђени важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша,Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаПо м2 дневно за I зону 30,00 дин, за II зону 20,00 дин, за III, IV и V зону 15,00 дин840-741531843-7797 - контролни број - 125 - ПИБ
Градска административна такса65,00840-742251843-7397 14-125
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о упису у регистар привредних субјекатаАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Скица локације за заузећеУправа градске општинеКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Урбанистичко - технички условиЈП Завод за урбанизамОригинал 
Сагласност за простор од културно-историјског значајаЗавод за заштиту споменика културе НишОригиналУсловно
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
План локацијеСкупштина градаКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева