Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра
PAN.1-22

Назив административног поступка : Правна помоћ

Већа организациона јединица Управа градске општине Пантелеј
Мања организациона јединица Одсек за правне и заједничке послове
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Смиља Симић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 201 261
E-mail: smiljas@medianis.net
Сврха административног поступка Странка је у могућности да добије бесплатни правни савет, да јој се изради поднесак или евентуално да добије право на бесплатно заступање пред судским или управним органима, уколико испуни услове за то.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Статут Градске општине Пантелеј,Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Потврда о приходимаИнституција у којој се остварује приходОригинал 
Уверење о имовном стањуПореска управаОригинал 
Изјава о броју чланова домаћинстваМесна канцеларијаОригинал 
Потврда о незапосленостиНационална служба за запошљавањеОригинал 
Лична картаПолицијска управаКопија 
Изјава о тачности податакаУправа градске општинеОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева