Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра
PAN.1-14

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноa, билборда, за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора

Већа организациона јединица Управа градске општине Пантелеј
Мања организациона јединица Одсек за имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Смиља Симић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 201 261
E-mail: smiljas@medianis.net
Сврха административног поступка Одобрење за постављање различитих рекламних средстава на јавним површинама уз проверу испуњености свих услова предвиђених важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о планирању и изградњи,Одлука о општим условима за уређење насеља на територији Градске општине Пантелеј,Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаЗа плакате по комаду, дневно, према формату: А2- 5,00 дин, А1- 10,00 дин.За покретне паное и рекламне табле по м2 дневно и то: за I зону 40,00 дин, а за II III, IV и V зону 20,00 дин.За транспаренте по комаду дневно 200,00 дин.За билбордове по м2 дневно 250,00 дин.840-714431843-1297 - контролни број - 125 - ПИБ
Локална комунална таксаМесечни износ, према зонама и то: I зона 2.100,00 дин, II зона 1.100,00 дин, а III, IV и V зона 550,00 дин840-716112843-4297 - контролни број - 125 - ПИБ
Градска административна такса430,00840-742251843-7397 14-125
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о упису у регистар привредних субјекатаАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Урбанистичко - технички условиЈП Завод за урбанизамОригиналНије потребно за истицање фирме.
Сагласност за простор од културно-историјског значајаЗавод за заштиту споменика културе НишОригиналЗа истицање фирме.
СагласностЈКП МедианаОригиналНије потребно за истицање фирме.
СагласностЈП Дирекција за изградњу градаОригиналНије потребно за истицање фирме.
СагласностЈП Електродистрибуција НишОригиналЗа истицање фирме - ако је светлећа реклама.
СагласностСкупштина зградеОригинал 
Прорачун и шема инсталацијеПредузеће за израду светлећих рекламаОригинал 
Доказ о власништву објекта или уговор о закупуВласник објектаКопијаАко се поставља на фасади пословног објекта.
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева