Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра
PAN.1-20

Назив административног поступка : Регистрација скупштина станара (савета зграде) стамбених зграда

Већа организациона јединица Управа градске општине Пантелеј
Мања организациона јединица Одсек за имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Смиља Симић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 201 261
E-mail: smiljas@medianis.net
Сврха административног поступка Добијање статуса правног лица за скупштину станара уколико су испуњени сви услови предвиђени важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о одржавању стамбених зграда,Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска Административна такса150,00840-742251843-7397 14-125
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Записник са седницеСкупштина зградеОригинал 
Уверење о кућном бројуСлужба за катастар непокретностиОригинал 
Статут скупштине станараСкупштина зградеОригинал 
Одлука о избору председникаСкупштина зградеОригинал 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева