Град Ниш
Огласна Табла

Претраживање предмета

назив подносиоца или број предмета
Датум објавеОЈВрста актаБрој предметаИме и презиме, односно назив подносиоцаДатум доношењаПреузимање документа
23.03.2020Служба начелника Градске управеРешење465-176/2020-04 од 12.03.2020. годинеСекретаријат за имовинско-правне послове23.03.2020
18.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.157-2020-06 од 16.03.2020.годинеСекретаријат за планирање и изградњу18.03.2020
18.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.353-152/2020-06,353-159/2020-06 од 16.03.2020Секретаријат за планирање и изградњу18.03.2020
16.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.465-180/2020-04Секретаријат за имовинско-правне послове16.03.2020
13.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр. 465-128/2019-04од 06.06.2019.годинеСекретаријат за имовинско-правне послове13.03.2020
13.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр. 465-114/2019-04 од 17.05.2019.годинеСекретаријат за имовинско-правне послове13.03.2020
13.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.465-91/2019-04Секретаријат за имовинско-правне послове13.03.2020
13.03.2020Служба начелника Градске управеРешењеБр. 465-87/2019-04 од 06.05.2019.год.Секретаријат за имовинско-правне послове13.03.2020
13.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.465-87/2019-04 од 06.05.2019.годинеСекретаријат за имовинско - правне послове13.03.2020
10.03.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.135/2020-06Секретаријат за планирање и изградњу10.03.2020
123456789