Град Ниш
Огласна Табла

Претраживање предмета

назив подносиоца или број предмета
Датум објавеОЈВрста актаБрој предметаИме и презиме, односно назив подносиоцаДатум доношењаПреузимање документа
26.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешењебр.1845-1/2021-08Градска управа за имовину и одрживи развој26.07.2021
26.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешење465-42/2020-04 од 12.07.2021.годГрадска управа за имовину и одрживи развој26.07.2021
26.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешењебр. 465-793/2019-04 од 12.07.2021.годГрадска управа за имовину и одрживи развој26.07.2021
26.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешењебр.465-793/2019-04 од 12.07.2021.годградска управа за имовину и одрживи развој26.07.2021
22.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешењебр.874-1/2021-03 од 22.07.2021.годГрадско веће града Ниша22.07.2021
21.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешење1810/2021-08 од 21.07.2021.годинеГрадска управа за грађевинарство21.07.2021
15.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешењебр,6-7-1/2021-09 и 1658/2021-09Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове15.07.2021
14.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешењебр.465-86/2020-04 од 05.07.2021.годГрадска уорава за имовину и одрживи развој14.07.2021
14.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаЗахтевбр.465-1110/2019-04 од 05.07.2021.годГрадска управа за имовину и одрживи развој14.07.2021
14.07.2021Градска управа за органе града и грађанска стањаРешењебр.1712-1/2021-08 од 05.07.2021.год.Градска управа за имовину и одрживи развој14.07.2021
12345678910