Град Ниш
Огласна Табла

Претраживање предмета

назив подносиоца или број предмета
Датум објавеОЈВрста актаБрој предметаИме и презиме, односно назив подносиоцаДатум доношењаПреузимање документа
06.07.2020Секретаријат за имовинско-правне пословеРешење2268/2020-24 од 06.07.2020Служба начелника Градске управе06.07.2020
06.07.2020Служба за послове Скупштине ГрадаОглас2259-1/2020-24 од 06.07.2020.годинеСлужба начелника Градске управе06.07.2020
06.07.2020Служба за послове Скупштине ГрадаРешење2259/2020/24 oод 06.07.2020.године.Служба начелника Градске управе06.07.2020
01.07.2020Служба начелника Градске управеРешење465-229/2020-04 oд 05.05.2020Секретаријат за имовинско-правне послове01.07.2020
01.07.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.465-210/20-04Секретаријат за имовинско-правне послове01.07.2020
01.07.2020Служба начелника Градске управеРешење465-203/20-04Секретаријат за имовинско-правне-послове01.07.2020
01.07.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.465-236/2020-04 од 05.05.2020Секретаријат за имовинско-правне послове01.07.2020
01.07.2020Служба начелника Градске управеРешење465-154/2020-04Секретаријат за имовинско-правне послове01.07.2020
01.07.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.465-236/2020-04Секретаријат за имовинско-правне послове01.07.2020
01.07.2020Служба начелника Градске управеРешењебр.465-203/20-04Секретаријат за имовинско-правне послове01.07.2020
12345678910