Градска општина Медиjана     ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИJАНА     Градска општина Медиjана

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Управа Организациона Јединица Шифра Назив  
MED 1-21 Правна помоћ Погледај
Управа ГО Медијана Одељење за правне, скупштинске и комуналне послове MED 1-3 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
MED 1-4 Донације општине Погледај
MED 1-8 Заузеће јавне површине - постављање летњих башти Погледај
MED 1-9 Заузеће јавних површина - постављањем аутомата, апарата и расхладних уређаја за продају робе и вршење услуга Погледај
MED.1-6 Заузеће јавне површине - постављање киоска – мањих монтажних објеката Погледај
MED.1-7 Заузеће јавне површине - за постављање покретних, продајних тезги и пултова Погледај
МЕД 1-5 Једнократна новчана помоћ Погледај
MED 1-1 Пријем код председника општине Погледај
MED 1-10 Заузеће јавних површина - депоновање робе и огревног материјала Погледај
MED 1-11 Заузеће јавних површина - изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора возића и сл. Погледај
MED 1-12 Заузеће јавних површина - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
MED 1-13 Приређивање музичког програма у угоститељским објектима Погледај
MED 1-14 Заузеће јавних површина - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа, коришћење билборда и истицање трансперената Погледај
MED 1-15 Заузеће јавних површина - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
MED 1-16 Заузеће јавне површине - коришћење витрине ради излагања робе ван пословних просторија Погледај
MED 1-17 Заузеће јавне површине грађевинским материјалом Погледај
MED 1-18 Исељење бесправно усељеног лица из заједничких просторија или стана који су у државној односно друштвеној својини Погледај
MED 1-19 Регистрација скупштине станара (кућних савета) стамбених зграда Погледај
MED 1-2 Приговор на рад управе градске општине Погледај
12