Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
ЦРК.1.14

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање рекламних паноа за плакате, покретних паноа и билборда за истицање транспарената и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Служба за инспекцијске, комунално стамбене и имовинско правне послове
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање одобрења за коришћење јавне површине ради постављања рекламних паноа, а у циљу обављања пословне делатности и уз проверу испуњености свих услова предвиђених важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Статут Градске општине Црвени Крст
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаМесечни износ, према зонама и то: I зона 2.100,00 дин, II зона 1.100,00 дин, а III, IV и V зона 550,00 дин840-716112843-4297 контролни број-126- ПИБ
Локална комунална таксаЗа плакате по комаду, дневно, према формату: А2- 5,00 дин, А1- 10,00 дин.За покретне паное и рекламне табле по м2 дневно и то: за I зону 40,00 дин, а за II III, IV и V зону 20,00 дин.За транспаренте по комаду дневно 200,00 дин.За билбордове по м2 дневно 250,00 дин.840-714431843-1297 контролни број -126 - ПИБ
Градска административна такса430,00840-742251843-7397 11-126
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Урбанистичко-технички условиЈП Завод за урбанизамОригинал 
СагласностЗавод за заштиту споменика културеОригиналЗа истицање фирме.
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
СагласностЈКП МедианаОригиналНије потребно за истицање фирме.
СагласностЈП Дирекција за изградњу градаОригиналНије потребно за истицање фирме.
СагласностЈП Електродистрибуција НишОригиналЗа истицање фирме - ако је светлећа реклама.
Прорачун и шема инсталацијаПредузеће за израду светлећих рекламаОригинал 
Доказ о власништву објекта или уговор о закупуВласник објектаКопија 
СагласностСкупштина зградеОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева