Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
ЦРК.1-8

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање летњих башти

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Служба за инспекцијске, комунално стамбене и имовинско правне послове
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање одобрења за постављање летњих башти уколико су испуњени сви услови предвиђени важећим прописима.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о планирању и изградњи,Статут ГО Црвени Крст,Одлука о општим условима за урећење града
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаПо м2 дневно за I зону 30,00 дин, за II зону 20,00 дин, за III, IV и V зону 15,00 дин840-741531843-7797 контролни број -126- ПИБ
Градска административна такса65,00840-742251843-7397 11-126
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Пријава обрасца за запослена лица М-3Фонд пензијско-инвалидског осигурањаКопија 
Скица са техничким описомУправа градске општинеОригиналСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Урбанистичко-технички условиЈП Завод за урбанизамОригинал 
СагласностЗавод за заштиту споменика културеОригиналУсловно, за простор ок културно-историјског значаја.
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
План локацијеУправа градске општинеОригиналСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева