Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
ЦРК.1-17

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање витрина ради излагања робе ван пословних просторија

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Служба за инспекцијске, комунално стамбене и имовинско правне послове
Делатност Привреда, заштита животне средине и саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање одобрења за коришћење јавне површине ради излагања робе намењене промету, а у циљу обављања пословне делатности.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Статут градске општине Црвени Крст Ниш
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса375,00840-742251843-7397 11-126
Локална комунална таксаПо целом или започетом м2 изложбене површине витрине у годишњем износу и то: за I зону 6000,00 дин за II зону 4800,00 дин, а за III, IV и V зону 3600,00 дин840-714573843-36контролни број-126- ПИБ
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о вршењу делатностиАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Скица са техничким описомУправа градске општинеОригиналСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Потврда о испуњености условаУправа надлежна за саобраћајОригинал 
СагласностВласник, корисник објекта или Скупштина зградеОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева