Градска општина Црвени Крст     ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ     Градска општина Црвени Крст

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
ЦРК.1-11

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и сл.

Већа организациона јединица Управа Градске општине Црвени Крст
Мања организациона јединица Одсек за послове кабинета Председника општине
Делатност Комунални и инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Станић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 583-600
E-mail: sdragomir@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Странкама се омогућава вршење привредне делатности и пружање услуга путем изнајмљивања дечијих аутомобила, мотора, возића и слично, а Управи контрола заузећа јавних површина.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о планирању и изградњи,Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса375,00840-742251843-7397 11-126
Локална комунална таксаПо возилу дневно и то за аутомобиле, моторе и слично 60,00 дин, а за дечији возић по вагону 200,00 дин840-741531843-77контролни број-126- ПИБ
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Скица са техничким описомУправа градске општинеОригиналСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Решење о упису у регистар привредних субјекатаАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева