Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.5-1

Назив административног поступка : Jеднократно коришћењe просторија месних канцеларија

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за месне канцеларије
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Драгана Стаменковић, стручни сарадник
Тел: 018 504-736
E-mail: dragana.stamenkovic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Коришћење просторија месних канцеларија за потребе удружења, невладиних организација и осталих институција.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи,Одлука о пословном простору града Ниша
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Градска административна такса240,00 (130,00 и 110,00)840-742341843-2487-521

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаНа увидЗа физичка лица и овлашћено лице правног лица.
Решење о регистрацијиАгенција за привредне регистреКопијаУсловно, за правна лица.
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева