Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-8

Назив административног поступка : Упис чињенице рођења у књигу рођених

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Весна Ђикић, Матичар
Тел: 018 504-491
E-mail: djvesna@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Упис рођења лица у матичну књигу рођених.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
ПасошАмбасада - конзулатНа увидУсловно, уколико је родитељ страни држављанин
Извод из матичне књиге венчаних за родитељеУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Уверење о држављанству за родитељеУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Личне карте за родитељеПолицијска управаКопија 
Извод из матичне књиге рођених, ако мајка није у бракуУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Зелени картон за расељена лицаПолицијска управа Оригиналусловно
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација других градских управа и служби Града, прибавља по службеној дужности.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева