Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-4

Назив административног поступка : Извод из матичних књига намењених иностранству

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Братислав Илић, Матичар
Тел: 018 504-494
E-mail: ibratislav@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издаје се извод из матичних књига, који се користи за остваривање права и регулисање статуса у иностранству.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса580,00 (250,00 и 330,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева