Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-29

Назив административног поступка : Потврда да је лице уписано у бирачки списак

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Драган Ладић, виши стручни сарадник
Тел: 018 504-621
E-mail: dragan.ladic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Издавање потврде да је лице уписано у бирачки списак, ради даљег коришћења од стране странке за остваривање својих права.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о избору народних посланика
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса500,00 (250,00 и 250,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаПолицијска управаОверена копија 
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) Одмах
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева