Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-27

Назив административног поступка : Брисање из бирачког списка

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Драган Ладић, виши стручни сарадник
Тел: 018 504-621
E-mail: dragan.ladic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Ажурирање бирачког списка
Правни основ административног поступка Закон о избору народних посланика,Упутство о начину ажурирања бирачких спискова
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из матичне књиге умрлихУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копија 
Решење о одузимању пословне способностиОсновни судОверена копијаУсловно
Решење о отпусту из држављанстваПолицијска управа ОригиналУсловно
Решење о одређивању тачног и поништењу нетачног ЈМБГПолицијска управа ОригиналУсловно
Одјава пребивалишта или боравиштаПолицијска управа ОригиналУсловно
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева