Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-23

Назив административног поступка : Обнова уписа у матичне књиге

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Драгана Стаменковић, стручни сарадник
Тел: 018 504-736
E-mail: dragana.stamenkovic@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Обнављање уписа из уништених или несталих матичних књига
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Радна књижицаУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копија(условно)
Извод из матичне књиге рођенихУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копија 
Лична картаПолицијска управаКопија 
Извод из матичне књиге венчанихУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копија 
Уверење о држављанствуУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева