Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-22

Назив административног поступка : Поступак признања очинства

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Братислав Илић, Матичар
Тел: 018 504-494
E-mail: ibratislav@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Узимање изјаве о признању очинства ради уписа података о оцу у матичну књигу рођених за дете.
Правни основ административног поступка Породични закон Србије
Такса / накнада коју је потребно уплатити

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Личне карте за родитељеПолицијска управаКопија 
Извод из матичне књиге мајке и дететаУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка рођена на територији града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности за лица рођена на територији Ниша.
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева