Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-19

Назив административног поступка : Накнадни уписи у матичну књигу умрлих

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Љиљана Кречковић, стручни сарадник
Тел: 018 504-492
E-mail: kljiljana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Ажурирање података у матичној књизи умрлих.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса630,00 (250,00 и 380,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из матичне књиге венчанихУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности
Уверење о држављанствуУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности
Извод из матичне књиге умрлих за брачног другаУправа за грађанска стања и опште пословеОригиналУсловно. Странка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности
Потврда о смртиМедицинска установаОригинал 
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Извод из матичне књиге рођених умрлог лицаУправа за грађанска стања и опште пословеОригиналСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности
Лична карта умрлог лицаПолицијска управа Оригинал 
Лична карта подносиоца захтеваПолицијска управа На увид 
Пензијски чекРепублички фонд пензијског и инвалидског осигурањаОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева