Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-17

Назив административног поступка : Промена личног имена

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Љиљана Кречковић, стручни сарадник
Тел: 018 504-492
E-mail: kljiljana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Промена личног имена
Правни основ административног поступка Породични закон Србије,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса630,00 (250,00 и 380,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из матичне књиге рођенихУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Лична картаПолицијска управаКопија 
Извод из матичне књиге венчанихУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Уверење о држављанствуУправа за грађанска стања и опште пословеОверена копијаСтранка уписана у матичне књиге и књиге држављана града Ниша не подноси документ. Градска управа прибавља документ по службеној дужности.
Уверење да се не води истрага за лицеОсновни судОригинал 
Пресуда о разводу бракаОсновни судОверена копијаусловно
Уверење од војног одсекаВојни одсекОверена копијаусловно
Доказ о уплати републичке административне таксеБанка, поштаКопија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева