Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-16

Назив административног поступка : Упис промена појединих чињеница у матичним књигама

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Братислав Илић, Матичар
Тел: 018 504-494
E-mail: ibratislav@gu.ni.rs
Сврха административног поступка Упис промена појединих чињеница у матичним књигама ради ажурности и истинитости података.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама,Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса630,00 (250,00 и 380,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење надлежних органа којом се потврђује промена коју треба уписатиГрадска управа, Полицијска управа, Основни судОверена копија 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева