Grad Niš     ГРАД НИШ     Grad Niš

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
GRS.3-14

Назив административног поступка : Уверење о слободном брачном стању

Већа организациона јединица Управа за грађанска стања и опште послове
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Љиљана Грујић, Матичар
Тел: 018 504-628
E-mail: gljiljana@gu.ni.rs
Сврха административног поступка На захтев подносиоца издаје се уверење о његовом слободном брачном стању ради закључења брака у иностранству.
Правни основ административног поступка Закон о матичним књигама
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Републичка административна такса940,00 (250,00 и 690,00)840-742221843-5705-128

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, поштаОригинал 
Извод из матичне књиге рођених особе са којом се закључује бракНадлежни органОригинал 
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева