Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра
PAN.1-2

Назив административног поступка : Приговор на рад Управе градске општине

Већа организациона јединица Управа градске општине Пантелеј
Мања организациона јединица Одсек за правне и заједничке послове
Делатност Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Смиља Симић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 201 261
E-mail: smiljas@medianis.net
Сврха административног поступка Омогућавање пријављивања неправилности у раду градске општине како би се омогућило њихово испитивање и отклањање.
Правни основ административног поступка Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Документација
Рок за решавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева