Градска општина Пантелеј     ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ     Градска општина Пантелеј

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра
PAN:1-6

Назив административног поступка : Заузеће јавне површине - постављање киоска - мањих монтажних објеката

Већа организациона јединица Управа градске општине Пантелеј
Мања организациона јединица Одсек за имовинско-правне и комуналне послове
Делатност Дечија, борачко-инвалидска, социјална и здравствена заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Смиља Симић, Самостални стручни сарадник
Тел: 018 201 261
E-mail: smiljas@medianis.net
Сврха административног поступка Странкама се омогућава обављање пословне и других делатности, а градска општина има увид у начин заузећа јавних површина.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша,Одлука о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнадеИзнос таксе / накнаде (РСД)Број рачуна за уплатуПозив на број
Локална комунална таксаПо м2 дневно: За продају дувана, готових прехрамбених производа и пружање угоститељских услуга, за I зону 21,00 дин,за зону II 16,00 дин, за зону III, IV и V 12,00 дин. За продају срећки, тикета и карата, обављање производне делатности, вршење занатских и пословних услуга,за зону I 16,00 дин, за зону II 13,00 дин, за зону III, IV и V 9,00 дин. За продају сувенира, бижутерије и цвећа,за I зону 9,00 дин. за зону II 6,00 дин. за зону III, IV и V 4,00 дин.840-741531843-7797 - контролни број- 125 - ПИБ
Градска административна такса55,00840-742251843-7397 14-125
Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Решење о упису у регистар привредних субјекатаАгенција за привредне регистреКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Потврда о пријави осигурања М-3АФонд пензијско-инвалидског осигурања (ПИО)Копија 
Скица локације за заузећеУправа градске општинеОригиналСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Доказ о уплати градске административне таксеБанка, ПоштаКопија 
Доказ о уплати локалне комуналне таксеБанка, ПоштаКопија 
План локацијеСкупштина градаКопијаСтранка не подноси документ. Управа прибавља документ по службеној дужности.
Рок за решавање потпуног предмета (дани)
Обавештење Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Време важења одлуке по захтеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева