Градска општина Нишка Бања     ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА     Градска општина Нишка Бања

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Управа Организациона Јединица Шифра Назив  
Управа градске општине Нишка Бања Одсек за имовинско правне и комуналне послове NIB.1-1 Заузеће јавне површине - постављање киоска - мањих монтажних објеката Погледај
NIB.1-10 Заузеће јавне површине - за кампове, циркусе, луна паркове и друга средства за игру и забаву Погледај
NIB.1-12 Заузеће јавне површине - коришћење витрина ради излагање робе ван пословних просторија Погледај
NIB.1-13 Заузеће јавних површина грађевинским материјалом Погледај
NIB.1-14 Исељење бесправно усељеног лица у заједничке просторије у заједничке просторије или стан који је у државној односно у друштвеној својини Погледај
NIB.1-15 Регистрација скупштина станара (кућних савета) стамбених зграда Погледај
NIB.1-16 Једнократна новчана помоћ Погледај
NIB.1-17 Приступ информацијама од јавног значаја Погледај
NIB.1-18 Донација општине Погледај
NIB.1-19 Пријем код председника општине Погледај
NIB.1-2 Заузеће јавне површине - за постављање покретних, продајних тезги и пултова Погледај
NIB.1-20 Приговор на рад Управе Градске општине Погледај
NIB.1-21 Продужење радног времена у угоститељским објектима Погледај
NIB.1-22 Правна помоћ Погледај
NIB.1-3 Заузеће јавне површине - постављање летњих башти Погледај
NIB.1-4 Заузеће јавне површине - постављање аутомата, апарата и расхладних уређаја за продају робе и вршење услуга Погледај
NIB.1-5 Заузеће јавне површине - депоновање робе и огревног материјала Погледај
NIB.1-6 Заузеће јавне површине - за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора, возића и сл. Погледај
NIB.1-7 Заузеће јавне површине - држање средстава и апарата за забавне игре Погледај
NIB.1-8 Приређивање музичког програма у угоститељским објектима Погледај
12