Документи просторног и урбанистичког планирања

Назив планског документаОбрађивач планског документаОбјављено у Службеном листуДокументација
ПДР за део функционално просторне целине А у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР за блок омеђен ул.Триглавска,Ђ.Крстића,Авалска и Д.Поповића у обухвату ПГР ГО Палилула II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула II фаза, зона ул.Селичевице и ЗетскеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР комплекса ретензионог базена за колекторе атмосферске воде из Н.Села и Бубањског колектораЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања I фаза, зона локалитета Етно селоЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст I фаза, зона улица Сарајевске и ЛожионичкеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПДР пута Плоче- Бојанине воде (скијашки центар)ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР туристичко-рекреативног комплекса мотела Наис I и Наис IIЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ГУП Ниша 2010-2025 - парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Медијана - парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст - прва фаза, парцијалне изменеЈП завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Треће измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања - парцијалне изменеЈП завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Четврте измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула - прва фаза, парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Пете измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула - прва фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
ПГР подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора маг. гасовода Ниш-ДимитровградЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Прве измене и допуне ПДР аеродрома "Константин Велики" у НишуЈП Завод за урбанизам Ниш123/2017 од 30.11.2017. Преузми
ПГР за насеља Д.Трнава, Д.Топоница и Мезграја у ГО Црвени КрстЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
ПДР за подручје Каменичког виса и викенд насеља на потезу Каменица ЦерјеЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
ПДР за грађ.подручје уз инфр.кор. и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуреЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
12345
Назив планског документаОбрађивач планског документаДневни листДатум оглашавања раног јавног увидаТрајање раног јавног увидаДокументација
ПДР ширег локалитета Церјанске пећине, на подручју ГО ПантелејЈП Завод за урбанизам НишАlо Media system doo Београд Косовска 26/lll24.07.2020.године24.07.2020.године-07.08.2020.године Преузми
ПДР насеља Јасеновик, на подручју ГО ПантелејЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Beograd, Kosovska 26/III12.08.2020.године12.08.2020.године-26.08.2020.године Преузми
ПДР насеља Церје, на подручју ГО ПантелејЈП Завод за урбанизм НишАlo media system doo Beograd21.08.2020.godine21.08.2020.године - 04.09.2020.године Преузми
ПДР насеља Вукманово, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Beograd26.06.2020.године26.06.2020.године - 10.07.2020.године Преузми
ПДР локације Лалинске појате, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР насеља Сићево, на подручју ГО Нишка БањаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР насеља Просек, на подручју ГО Нишка БањаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР насеља Миљковац и локалитета Видриште, на подручју ГО Црвени Крст ЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
Прве измене и допуне ПДР депоније отпада "Бубањ" на тер. Града Ниша - п.и.ЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР пословно трговинског комплекса у Медошевцу на подр. ГО Црвени КрстЈП завод за урбанизам НишНародне новине Ниш05.04.2019. године05.04.2019. године - 19.04.2019. године Преузми
ПДР дела Рујничке рекеЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш06.09.2018 године13.09.2018. године - 27.09.2018. године Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст - трећа фазаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш21.08.2018. године28.08.2018. године - 11.09.2018. године Преузми
ПДР комплекса "Ардија" у Нишу на подр. ГО Црвени КрстЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш11.07.2018. године18.07.2018. године - 01.08.2018. године Преузми
ПДР за бл. ом. ул. Триглавска, Ђ. Крстића, Авалска и Д. ПоповићаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш10.01.2018. године17.01.2018. године - 31.01.2018. године Преузми
Прве измене и допуне ПГР подр. ГО Ц. Крст-трећа фаза-з. ул. Сарајевска и ЛожионичкаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш11.07.2018. године18.07.2018. године - 01.08.2018. године Преузми
Прве измене и допуне ПДР пута Плоче Бојанине воде (ск. центар)ЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш10.01.2018. године - 17.01.2018. године - 31.01.2018. године Преузми
Прве измене и допуне ПДР аеродрома "Константин Велики" у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш10.01.2018. године17.01.2018. године - 31.01.2018. године Преузми
ПГР насеља Горња Трнава, на подручју ГО Црвени КрстЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд29.11.2019. године29.11.2019. године - 13.12.2019 године Преузми
ПГР насеља Мрамор поток, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд29.11.2019. године29.11.2019. године - 13.12.2019. године Преузми
ПДР насеља Доње Власе, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд12.06.2020. године12.06.2020. године - 26.06.2020. године Преузми
123
Назив планског документаОбрађивач планског документаДневни листДатум оглашавања јавног увидаТрајање раног јавног увидаДокументација
ПДР регулације резервоара IV висинске зоне у ХумуЈП Завод за урбанизам Ниш"Српски телеграф" Београд09.05.2022.године09.05.2022.године - 07.06.2022.године Преузми
Прве измене допуне ПДР комплекса Електронске индустријеЈП Завод за урбанизам Ниш"Српски телеграф" Београд13.05.2022.године13.05.2022.године - 27.05.2022.године Преузми
Треће измене и допуне ПГР ГО Црвени Крст - прва фазаЈП Завод за урбанизам Ниш"Српски телеграф" Београд31.05.2022.године31.05.2022.године - 14.06.2022.године Преузми
ПДР ЗА ПОДРУЧЈЕ КАМЕНИЧКОГ ВИСА О ВИКЕНД НАСЕЉА НА ПОТЕСУ КАМЕНИЦА - ЦЕРЈЕ ЈП Завод за урбанизам Ниш"Српски телеграф"27.06.2022.године27.06.2022-26.07.2022. Преузми
ИЗВЕШТАЈ О СПУ ПДР ЗА ПОДР.КАМЕНИЧКОГ ВИСА О ВИКЕНД НАСЕЉА НА ПОТЕСУ КАМЕНИЦА - ЦЕРЈЕ НА ЖИВ. СР.ЈП Завод за урбанизам Ниш"Српски тепеграф"27.06.2022.27.06.2022.-26.07.2022. Преузми
Друге измене и допуне ПГР ГО Пантелеј - прва фазаЈП Завод за урбанизам НишСрпски телеграф Београд25.07.2022.године25.07.2022.године- 08.08.2022.године Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Пантелеј - трећа фаза западЈП завод за урбанизам НишСрпски телеграф Београд25.07.2022.године25.07.2022.године - 08.08.2022.године Преузми
ПДР локалитета Лалинске појате на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишСрпски телеграф Београд22.08.2022.године22.08.2022.године - 20.09.2022.године Преузми
Првe измене и допуне ПДР комплекса Електронске индустрије ЈП Завод за урбанизам НишСрпски телеграф Београд12.10.2022.године12.10.2022.године - 26.10.2022.године Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Пантелеј прва фазаЈП Завод за урбанизам НишСрпски телеграф Београд19.10.2022.године19.10.2022.године - 07.11.2022.године Преузми
ПДР насеља Островица на подручју ГО Нишка БањаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш02.02.2023.године02.02.2023.године - 03.03.2023.године Преузми
ПДР насеља Сечаница, на подручју Градске општине Црвени КрстЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш24.02.2023.година24.02.2023.године - 27.03.2023.године Преузми
Назив планског документаОбрађивач планског документаОбјављено у Службеном гласникуДокументација
Просторни план административног подручја Града Ниша 2021ЈП Завод за урбанизам Ниш45/2011 (07.07.2011.) Преузми
Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025ЈП Завод за урбанизам Ниш43/2011 (01.07.2011.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш96/2013 (18.12.2013.) Преузми
План генералне регулације подручјја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Палилула II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш73/2013 (02.10.2013.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј I фаза ЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј III фаза ИСТОКЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј III фаза ЗАПАДЈП Завод за урнбанизам Ниш90/2015 (18.11.2015.) Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш90/2015 (18.11.2015.) Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО МедијанаЈП Завод за урбанизам Ниш105/2015 (28.12.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања III фаза ЈП Завод за урбанизам Ниш17/2016 (03.03.2016.) Преузми
План детаљне регулације аеродрома "Константин Велики"ЈП Завод за урбанизам Ниш105/2015 (28.12.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст III фазаЈП Завод за урбанизам Ниш17/2016 (03.03.2016.) Преузми
План генералне регулације обилазне пруге на подручју града НишаЈП Завод за урбанизам Ниш55/2016 (24.05.2016.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Палилула III фазаЈП Завод за урбанизам Ниш116/2016 (07.10.2016.) Преузми
Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7.јули бр.6136/2016 (30.11.2016.) Преузми
Прве измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6136/2016 (30.11.2016.) Преузми
12345
Подносилац захтеваНазив УП-аОбрађивач УП-аДневни лист у коме је оглашена јавна презентацијаДатум оглашавања јавне презентацијеТрајање јавне презентацијеДокументација
Palfinger proizvodnja dooУП урб арх разр.лок.кп.бр.42/1 и 805/13 КО Суви доЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш20.03,2023.године27.03.2023.године - 03.04.2023.године Преузми
Александра Живић Мишић Књажевац и Надежда Живић Стојиљковић НишУП рекон.дог и надгр.пос ст.обј По+П обј 1 и П обј 2 кп.бр.116 КО Ниш-Ћ.Кула Војводе Танкосића 7Ултимат пројект Ниш, Војводе Мишића 7, НишНародне новине Ниш22.03.2023.год29.03.2023.године - 04.04.2023.године Преузми
Tehnomotor trade doo, 9.brigade KnjaževacУП урб-арх разр.лок кп.бр.9975/1 КО Ниш-Црвени Крст за изградњу ст-пос обј По+П+4Мархитект студио, Дреновачка 21, НишНароден новине Ниш22.03.2023.године29.03.2023.године - 04.04.2023.године Преузми
„АВАЛА КОМЕРЦ“ доо,Ниш, ул.Матејевачки пут бр.23УП за изгр.магацин.са упр.згр.1.ф.маг.1са упр.П,2.ф.маг.2,кп.2741 Б.Брод„Атеље ДВ“,Ниш, ул. Југ Богданова бр.17Народне новине Ниш22.03.2022.годинеод 29.03.2023. године до 04.04.2023. године Преузми
Љубомир Ранчић, Улица Мајаковског 12/29 НишУП урб-арх.разрада посл.обј. По+П+3 Бул. Св.Пантелејмона на кп.бр. 8563 КО Ниш-Пантелеј"Архитектура Буђевац" , ул. Струмска 2 НишНародне новине Ниш22.03.2023.године29.03.2023.године - 04.04.2023.године Преузми
„DOVEAL“ Д.О.О. НИШ,Слободана Димитријевића бр.21/20УП кп.1576 К.О.Ниш-Ћ.Кула за изгр.стамбеног објекта По+П+4„Urban star studio“Ниш, улица Габровачка бр.5Народне новине Ниш24.03.2023.од 31.03.2023. године до 06.04.2023. године Преузми
Agrohim i Kemoimpeks doo, BeogradУП за ур-арх разр.лок. на кп.бр. 9/3 и 9/7 К.О. Ниш-Црвени КрстIveks plus doo, Živojina Nikolića Brke 30, NišNarodne novine Niš28.03.2023.godine04.04.2023.godine - 10.04.2023.godine Преузми
„VISAK GROUP“ дооНиш, Булевар др.Зорана Ђинђића бр.77УП изгр.посл.стамб.По+П+7 ул.Ћирила и Методија,кп.2031/1,2,2039/1,2 Ниш-Ћ.КулаСтудио за пројектовање „CREATIVE.DVA“Париске комуне бр.4 стан 21Народне новине Ниш30.03.2023.годинеод 06.04.2023. године до 12.04.2023. године Преузми
Душан Стоиљковић, ул Саве Костића 12, нас. Никола Тесла, Н.БањаУП посл,обј.(за техн.прегл. мот.воз.) кп.бр.8830КО Н.Бања, улЗаплањска 17 нас НиколаТеслаПрој. биро "Конески архитектура", ул. Косте Стаменковића 11/37 Ниш Народне новине Ниш31.03.2023.године07.04.2023.године - 13.04.2023.године Преузми
Подносилац захтеваНазив УП-аОбрађивач УП-аДатум потврђивања УП-аДатум објављивања УП-аДокументација
„AVALA KOMERC“ д.о.о. Ниш , ул. Видоја Јовановића бр. 1, Нишка БањаУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНА спратности: П И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ спратности: П+1АТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015. god25.12.2015. god Преузми
Снежана и Петар Ковачевић Ул. Првомајска бр. 2/28, НишУП ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015. год25.12.2015. год Преузми
Милија Милановић и Бошко Гајић, НишУП ЗА РЕК.и ДОГР. СТАМБ-ПОСЛ.ЗГРАДЕ на k.п.бр. 4256, К.О. Ниш – Бубањ Ул. Обреновићева бр.59, НишАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015.год.25.12.2015.год. Преузми
Радмило Николић, Ниш, ул. Ивана Милутиновића бр. 24УП за изградњу Стм-Посл објПо+П+2+Пк ул А. АндрејевићИСТ Урбан д.о.о.09.12.2015. год25.12.2015. год Преузми
Драган Илић, ниш, ул. Радоја Домановића бр. 5УП за реконстр и доград. на кп. бр. 2546 КО мНиш Пантелеј у ул. Радоја Домановића бр. 5МГ ПРОЈЕКТ Ниш21.12.2015. год.25.12.2015. год. Преузми
„DUJO INVEST“ д.о.о. НишУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ спратности: По+П+4АТЕЉЕ ДВ НИШ11.01.2016. год19.01.2016. год Преузми
СГР "МАРИО ПЛУС" ул. Николе Коперника бр 65УП стамбеног објекта на кп.бр. 1934 КО Ћеле Кула у ул. Цвијићева бр. 18а"Контра студио" Ниш, Илије Бирчанина бр.1221.01.2016. год.01.02.2016. год Преузми
ГРАД НИШ - Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологијеУП за изгардњу лифта на кп.бр. 915/1 КО Ниш Бубањ ул. Николе Пашића бр. 24 НишПредузеће за пројектовање д.о.о. "МАРГЕР" Ниш15.04.2016. год18.04.2016. год. Преузми
Иванковић Симка, Врање Ул. Жикице ЈовановићаШпанца 4/14УП доградње и реконструкцијег стамбеног објекта спратности Су+П+Пк и П+Пк на кп бр 468 КО Ниш БубањDOOR ENGINEERING d.o.o. Niš, ul. Mačvanska br.1/715.04.2016. год.18.04.2016. год Преузми
ДОО "СТОЈКОВИЋ ГРАДЊА" Кеј Коло српских сестара бр. 15/45, НишУП за изградњу стамбено-посл објекта По+П+3, Ј. Ристића, кп.бр.1223 КО Ниш БубањБиро за пројектовање инжењеринг и консалтинг "МГ-ПРОЈЕКТ" Ниш25.04.2016.год28.04.2016. год Преузми
Град Ниш - Дирекција за изградњу града НишУП за реконструкцију ОШ Милан Ракић у Поповцу, и доградњу филскутурне сале кп4704 КО ПоповацЈП Завод за урбанизам Ниш16.05.2016. год17.05.2016. год. Преузми
Станисављевић Биљана, Алексинац ул. 7. Јули ббУП за реконструкцију стам-посл. зграде кп.бр. 5570 КО Ниш Пантелеј, Пантелејска бр 16, НишАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1726.05.2016. год.27.05.2016. год. Преузми
"ЦД ХИС" д.о.о. Ниш Зеленгорска бр. 15, НишУП за изградњу стамбено пословног-објекта у ул Зеленгорска на кп бр 1678 КО Ниш Ћеле КулаСТАБИЛПРОЈЕКТ д.о.о., НишУл Синђелићев Трг бр. 1802.06.2016. год02.06.2016.год. Преузми
"УРБАН-ЗОНЕ" д.о.о. Ниш, ул. Козарачка 10УП за изградњу стам-посл. објекта на кп. бр 2295 КО Ниш Ћеле Кула, ул. Првомајска 25Архтектура Буђевац, Ниш Струмска 211.07.2016.год.13.07.2016.год. Преузми
Предузеће „МИХАЈЛОВИЋ“ д.о.о. Доња Мутница бб, Параћин УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА- БЕНЗИНСКА СТАНИЦА И СТАНИЦА ЗА ТНГАТЕЉЕ ДВ НИШ, ул. Југ Богданова бр.1714.07.2016. год.14.07.2016. год. Преузми
Јаковљевић Мића, ул. Светосавска бр. 16а, НишУП за изградњу стамбеног обј (По+П+1+Пк) кп.бр.494 КО Ниш Бубањ, ул. Милентијева бр. 10"LEVEL PROJEKT" д.о.о. Ниш, ул. Таковска бр. 1714.07.2016. год20.07.2016. год. Преузми
ЈП Дирекција за изградњуУП за потребе урб.-арх. разраде локације народног позоришта у нишу на кп.бр. 745 КО Ниш- БубањЈП Завод за урбанизам Ниш29.07.2016.03.08.2016. Преузми
ЗЗ Морава, Доња ТрнаваУП за рек,дог. и пренамену комплекса фарме крава у погон за прераду парадајза кп.бр.1797 Д.ТопоницаИст- урбан03.08.2016.05.08.2016. Преузми
Стефановић Иван, ул. Војводе Степе 22бУП за доградњу стамб-посл. зграде По+П+2+Пк на кп.бр. 1823 КО Ниш-Ћ.Кула, ул.Војводе Степе 22бАтеље ДВ Ниш05.08.2016.05.08.2016. Преузми
"М.Д.ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ" Трг краља Александра бр. 2/5, НишРеконстр. и доградња стамб. објекта, ул. Високог Стевана бр. 11, кп. бр. 3321 Ко БубањИСТ УРБАН д..о.о., Ниш Бул. Св Цар Константин бр. 10318.08.2016. год25.08.2016. год Преузми
12345678910...

НАПОМЕНА: Све потребне информације и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија на мaтеријал који се налази на раном јавном увиду, јавном увиду и јавној презентацији могу се добити у Управи за планирање и изградњу, ул. Генерала Тринајеа бр. 10 у Нишу