Документи просторног и урбанистичког планирања

Назив планског документаОбрађивач планског документаОбјављено у Службеном листуДокументација
ПДР за део функционално просторне целине А у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР за блок омеђен ул.Триглавска,Ђ.Крстића,Авалска и Д.Поповића у обухвату ПГР ГО Палилула II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула II фаза, зона ул.Селичевице и ЗетскеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР комплекса ретензионог базена за колекторе атмосферске воде из Н.Села и Бубањског колектораЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања I фаза, зона локалитета Етно селоЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст I фаза, зона улица Сарајевске и ЛожионичкеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПДР пута Плоче- Бојанине воде (скијашки центар)ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР туристичко-рекреативног комплекса мотела Наис I и Наис IIЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ГУП Ниша 2010-2025 - парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Медијана - парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст - прва фаза, парцијалне изменеЈП завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Треће измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања - парцијалне изменеЈП завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Четврте измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула - прва фаза, парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Пете измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула - прва фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
ПГР подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора маг. гасовода Ниш-ДимитровградЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Прве измене и допуне ПДР аеродрома "Константин Велики" у НишуЈП Завод за урбанизам Ниш123/2017 од 30.11.2017. Преузми
ПГР за насеља Д.Трнава, Д.Топоница и Мезграја у ГО Црвени КрстЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
ПДР за подручје Каменичког виса и викенд насеља на потезу Каменица ЦерјеЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
ПДР за грађ.подручје уз инфр.кор. и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуреЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
123456
Назив планског документаОбрађивач планског документаДневни листДатум оглашавања раног јавног увидаТрајање раног јавног увидаДокументација
ПДР ширег локалитета Церјанске пећине, на подручју ГО ПантелејЈП Завод за урбанизам НишАlо Media system doo Београд Косовска 26/lll24.07.2020.године24.07.2020.године-07.08.2020.године Преузми
ПДР насеља Јасеновик, на подручју ГО ПантелејЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Beograd, Kosovska 26/III12.08.2020.године12.08.2020.године-26.08.2020.године Преузми
ПДР насеља Церје, на подручју ГО ПантелејЈП Завод за урбанизм НишАlo media system doo Beograd21.08.2020.godine21.08.2020.године - 04.09.2020.године Преузми
ПДР насеља Вукманово, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Beograd26.06.2020.године26.06.2020.године - 10.07.2020.године Преузми
ПДР локације Лалинске појате, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР насеља Сићево, на подручју ГО Нишка БањаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР насеља Просек, на подручју ГО Нишка БањаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР насеља Миљковац и локалитета Видриште, на подручју ГО Црвени Крст ЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
Прве измене и допуне ПДР депоније отпада "Бубањ" на тер. Града Ниша - п.и.ЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд28.08.2019. године28.08.2019. године - 11.09.2019. године Преузми
ПДР пословно трговинског комплекса у Медошевцу на подр. ГО Црвени КрстЈП завод за урбанизам НишНародне новине Ниш05.04.2019. године05.04.2019. године - 19.04.2019. године Преузми
ПДР дела Рујничке рекеЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш06.09.2018 године13.09.2018. године - 27.09.2018. године Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст - трећа фазаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш21.08.2018. године28.08.2018. године - 11.09.2018. године Преузми
ПДР комплекса "Ардија" у Нишу на подр. ГО Црвени КрстЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш11.07.2018. године18.07.2018. године - 01.08.2018. године Преузми
ПДР за бл. ом. ул. Триглавска, Ђ. Крстића, Авалска и Д. ПоповићаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш10.01.2018. године17.01.2018. године - 31.01.2018. године Преузми
Прве измене и допуне ПГР подр. ГО Ц. Крст-трећа фаза-з. ул. Сарајевска и ЛожионичкаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш11.07.2018. године18.07.2018. године - 01.08.2018. године Преузми
Прве измене и допуне ПДР пута Плоче Бојанине воде (ск. центар)ЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш10.01.2018. године - 17.01.2018. године - 31.01.2018. године Преузми
Прве измене и допуне ПДР аеродрома "Константин Велики" у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш10.01.2018. године17.01.2018. године - 31.01.2018. године Преузми
ПГР насеља Горња Трнава, на подручју ГО Црвени КрстЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд29.11.2019. године29.11.2019. године - 13.12.2019 године Преузми
ПГР насеља Мрамор поток, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд29.11.2019. године29.11.2019. године - 13.12.2019. године Преузми
ПДР насеља Доње Власе, на подручју ГО ПалилулаЈП Завод за урбанизам НишAlo media system doo Београд12.06.2020. године12.06.2020. године - 26.06.2020. године Преузми
123
Назив планског документаОбрађивач планског документаДневни листДатум оглашавања јавног увидаТрајање раног јавног увидаДокументација
ПДР зоне мешовите намене подручја Мокрањчеве Зетске Чаир и Извештај СПУ ПДРа на животну срединуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш06.11.2023.године06.11.2023.године - 05.12.2023.године Преузми
ПГР споменичког комплекса Чегар у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш13.12.2023.године13.12.2023.године - 11.01.2024.године Преузми
Пете измене и допуне ПГР МедијанаЈП завод за урбанизам НишНародне новине Ниш21.12.2023.године21.12.2023.године - 04.01.2024.године Преузми
Четврте измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 ЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш21.12.2023.годинеод 21.12.2023.године до 04.01.2024.године Преузми
Треће измене и допуне ПГР подручја ГО Пантелеј-друга фазаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш21.12.2023.године21.12.2023.године - 04.01.2024.године Преузми
ПДР зоне мешовите намене Војводе Путника, Змаја од Ноћаја и Стевана Сремца и Извештај о СПУЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш11.01.2024.године11.01.2024.године - 09.02.2024.године Преузми
Друге измене и допуне ПГР Палилула 3.фазаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш17.01.2024.године17.01.2024.године - 31.01.2024.године Преузми
Пете измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст- прва фазаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш18.01.2024. године18.01.2024.године - 01.02.2024.године Преузми
ПДР мешовите намене у зони реке Нишаве и старог „Вулкана“ на подручју ГО Палилула ЈП Завод за урбанизамНародне новине Ниш19.01.2024.годинаод 19.01.2024.године до 02.02.2024.године Преузми
Назив планског документаОбрађивач планског документаОбјављено у Службеном гласникуДокументација
Просторни план административног подручја Града Ниша 2021ЈП Завод за урбанизам Ниш45/2011 (07.07.2011.) Преузми
Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025ЈП Завод за урбанизам Ниш43/2011 (01.07.2011.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш96/2013 (18.12.2013.) Преузми
План генералне регулације подручјја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Палилула II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш73/2013 (02.10.2013.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј I фаза ЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј III фаза ИСТОКЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј III фаза ЗАПАДЈП Завод за урнбанизам Ниш90/2015 (18.11.2015.) Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш90/2015 (18.11.2015.) Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО МедијанаЈП Завод за урбанизам Ниш105/2015 (28.12.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања III фаза ЈП Завод за урбанизам Ниш17/2016 (03.03.2016.) Преузми
План детаљне регулације аеродрома "Константин Велики"ЈП Завод за урбанизам Ниш105/2015 (28.12.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст III фазаЈП Завод за урбанизам Ниш17/2016 (03.03.2016.) Преузми
План генералне регулације обилазне пруге на подручју града НишаЈП Завод за урбанизам Ниш55/2016 (24.05.2016.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Палилула III фазаЈП Завод за урбанизам Ниш116/2016 (07.10.2016.) Преузми
Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7.јули бр.6136/2016 (30.11.2016.) Преузми
Прве измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6136/2016 (30.11.2016.) Преузми
123456
Подносилац захтеваНазив УП-аОбрађивач УП-аДневни лист у коме је оглашена јавна презентацијаДатум оглашавања јавне презентацијеТрајање јавне презентацијеДокументација
"AXEL"Д.О.О.Малча Ниш, ул. Светог Ђорђа бр. 85 Малча Ниш УП за изградњу пословне зграде спратности По+П+4 на кп.бр. 427 КО Ниш-Ћеле Кула МГ Пројект Ниш ул. Горњоматејевачка 100/13 НишНародне новине Ниш20.02.2024.године27.02.2024.године - 04.03.2024.године Преузми
Момчиловић Олга и Драгиша нас.Милка ПротићУП за надград.спрата-1 стан, на пос.обј,постП ново П+1 кп.бр.6/60 и 6/55 КО Д.МеђуровоДВ Атеље Југ Богданова 17, НишНароне новине Ниш21.02.2024.године28.02.2024.год - 05.03.2024.године Преузми
Central BMD gradnja D.O.O. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 109/11 НишУП урб арх разр.стамб.обј.По+П+5 на кп.бр. 19841 КО Ниш-Ћ.Кула у ул. Г.Черњајева 11МВАРХ д.о.о. ул. Вожда Карађорђа бр. 100ПЛ1, НишНародне новине Ниш21.02.2024.године28.02.2024.године - 05.03.2024.године Преузми
Mak International doo Драгише Цветковић бр.15, НишУП стамб-пос обј По+П+7 ул.Цара Душана бб на кп.бр 19867 КО Ниш-Ћеле КулаАр Би Тас дооНародне новине Ниш22.02.2024.године29.02.2024.године до 06.03.2024.године Преузми
„ВРХ ГРАДЊА НЕКРЕТНИНЕ“ доо Ниш, ул.Цетињска број 2, лок.4УП лок.кп.2220 и 2221 КО.Ниш-Ц.Крст стамб.посл.обј.По1+По2+П+5Текинг доо,Огранак:Teking architecture,Ниш, Булевар Немањића 87/48Народне новине Ниш23.02.2024.од 01.03.2024. године до 07.03.2024. године Преузми
Горан Стојковић, Доње Међурово, ул. Моравска бр. 22 УП урб-арх разраде кп.бр. 39/15 и 39/17 КО Ниш-Ц.Крст за изградњу складишта спрат. ПТекинг ДОО Вожда Карађорђа 39 НишНародне новине Ниш23.02.2024.гпдоне01.03.2024.године - 07.03.2024.године Преузми
Dičkogradnja d.o.o.Доњи Матејевац, Доњи Матејевац бб, НишУП урб-арх разрада кп.бр. 8607 и 6532 КО Ниш-Пантелеј за изгр. стамб-посл.обј. спрат. По+П+7Текинг ДОО Вожда Карађорђа39 НишНародне новине Ниш28.02.2024.године06.03.2024.године - 12.03.2024.године Преузми
Драгослав Тричковић,Ниш ул.Преспанска број 9УП за нову градњу посл.обј.склад.хала По+П ул.Рузмарина бб кп.781/2 КО.Д.ВрежинаПројектни биро СДС Пројект,Ниш, Византијски булевар 18/25Народне новине Ниш28.02.2024.годинеод 06.03.2024. године до 12.03.2024. године Преузми
Милан Марић,Ниш, ул.Благоја Паровића 12/64УП стамб.посл.обј.По+П+6 ул.Војв.Мишића 81-83 кп.2194 и 2195 КО.Ниш-Ћеле Кула„АРХИТЕКТУРА БУЂЕВАЦ“ Ниш, улица Кнегиње Љубице 13/2Народне новине Ниш28.02.2024.годинеод 06.03.2024. године до 12.03.2024. године Преузми
Подносилац захтеваНазив УП-аОбрађивач УП-аДатум потврђивања УП-аДатум објављивања УП-аДокументација
„AVALA KOMERC“ д.о.о. Ниш , ул. Видоја Јовановића бр. 1, Нишка БањаУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНА спратности: П И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ спратности: П+1АТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015. god25.12.2015. god Преузми
Снежана и Петар Ковачевић Ул. Првомајска бр. 2/28, НишУП ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015. год25.12.2015. год Преузми
Милија Милановић и Бошко Гајић, НишУП ЗА РЕК.и ДОГР. СТАМБ-ПОСЛ.ЗГРАДЕ на k.п.бр. 4256, К.О. Ниш – Бубањ Ул. Обреновићева бр.59, НишАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015.год.25.12.2015.год. Преузми
Радмило Николић, Ниш, ул. Ивана Милутиновића бр. 24УП за изградњу Стм-Посл објПо+П+2+Пк ул А. АндрејевићИСТ Урбан д.о.о.09.12.2015. год25.12.2015. год Преузми
Драган Илић, ниш, ул. Радоја Домановића бр. 5УП за реконстр и доград. на кп. бр. 2546 КО мНиш Пантелеј у ул. Радоја Домановића бр. 5МГ ПРОЈЕКТ Ниш21.12.2015. год.25.12.2015. год. Преузми
„DUJO INVEST“ д.о.о. НишУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ спратности: По+П+4АТЕЉЕ ДВ НИШ11.01.2016. год19.01.2016. год Преузми
СГР "МАРИО ПЛУС" ул. Николе Коперника бр 65УП стамбеног објекта на кп.бр. 1934 КО Ћеле Кула у ул. Цвијићева бр. 18а"Контра студио" Ниш, Илије Бирчанина бр.1221.01.2016. год.01.02.2016. год Преузми
ГРАД НИШ - Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологијеУП за изгардњу лифта на кп.бр. 915/1 КО Ниш Бубањ ул. Николе Пашића бр. 24 НишПредузеће за пројектовање д.о.о. "МАРГЕР" Ниш15.04.2016. год18.04.2016. год. Преузми
Иванковић Симка, Врање Ул. Жикице ЈовановићаШпанца 4/14УП доградње и реконструкцијег стамбеног објекта спратности Су+П+Пк и П+Пк на кп бр 468 КО Ниш БубањDOOR ENGINEERING d.o.o. Niš, ul. Mačvanska br.1/715.04.2016. год.18.04.2016. год Преузми
ДОО "СТОЈКОВИЋ ГРАДЊА" Кеј Коло српских сестара бр. 15/45, НишУП за изградњу стамбено-посл објекта По+П+3, Ј. Ристића, кп.бр.1223 КО Ниш БубањБиро за пројектовање инжењеринг и консалтинг "МГ-ПРОЈЕКТ" Ниш25.04.2016.год28.04.2016. год Преузми
Град Ниш - Дирекција за изградњу града НишУП за реконструкцију ОШ Милан Ракић у Поповцу, и доградњу филскутурне сале кп4704 КО ПоповацЈП Завод за урбанизам Ниш16.05.2016. год17.05.2016. год. Преузми
Станисављевић Биљана, Алексинац ул. 7. Јули ббУП за реконструкцију стам-посл. зграде кп.бр. 5570 КО Ниш Пантелеј, Пантелејска бр 16, НишАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1726.05.2016. год.27.05.2016. год. Преузми
"ЦД ХИС" д.о.о. Ниш Зеленгорска бр. 15, НишУП за изградњу стамбено пословног-објекта у ул Зеленгорска на кп бр 1678 КО Ниш Ћеле КулаСТАБИЛПРОЈЕКТ д.о.о., НишУл Синђелићев Трг бр. 1802.06.2016. год02.06.2016.год. Преузми
"УРБАН-ЗОНЕ" д.о.о. Ниш, ул. Козарачка 10УП за изградњу стам-посл. објекта на кп. бр 2295 КО Ниш Ћеле Кула, ул. Првомајска 25Архтектура Буђевац, Ниш Струмска 211.07.2016.год.13.07.2016.год. Преузми
Предузеће „МИХАЈЛОВИЋ“ д.о.о. Доња Мутница бб, Параћин УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА- БЕНЗИНСКА СТАНИЦА И СТАНИЦА ЗА ТНГАТЕЉЕ ДВ НИШ, ул. Југ Богданова бр.1714.07.2016. год.14.07.2016. год. Преузми
Јаковљевић Мића, ул. Светосавска бр. 16а, НишУП за изградњу стамбеног обј (По+П+1+Пк) кп.бр.494 КО Ниш Бубањ, ул. Милентијева бр. 10"LEVEL PROJEKT" д.о.о. Ниш, ул. Таковска бр. 1714.07.2016. год20.07.2016. год. Преузми
ЈП Дирекција за изградњуУП за потребе урб.-арх. разраде локације народног позоришта у нишу на кп.бр. 745 КО Ниш- БубањЈП Завод за урбанизам Ниш29.07.2016.03.08.2016. Преузми
ЗЗ Морава, Доња ТрнаваУП за рек,дог. и пренамену комплекса фарме крава у погон за прераду парадајза кп.бр.1797 Д.ТопоницаИст- урбан03.08.2016.05.08.2016. Преузми
Стефановић Иван, ул. Војводе Степе 22бУП за доградњу стамб-посл. зграде По+П+2+Пк на кп.бр. 1823 КО Ниш-Ћ.Кула, ул.Војводе Степе 22бАтеље ДВ Ниш05.08.2016.05.08.2016. Преузми
"М.Д.ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ" Трг краља Александра бр. 2/5, НишРеконстр. и доградња стамб. објекта, ул. Високог Стевана бр. 11, кп. бр. 3321 Ко БубањИСТ УРБАН д..о.о., Ниш Бул. Св Цар Константин бр. 10318.08.2016. год25.08.2016. год Преузми
12345678910...

НАПОМЕНА: Све потребне информације и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија на мaтеријал који се налази на раном јавном увиду, јавном увиду и јавној презентацији могу се добити у Управи за планирање и изградњу, ул. Генерала Тринајеа бр. 10 у Нишу