Документи просторног и урбанистичког планирања

Назив планског документаОбрађивач планског документаОбјављено у Службеном листуДокументација
ПДР за део функционално просторне целине А у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР за блок омеђен ул.Триглавска,Ђ.Крстића,Авалска и Д.Поповића у обухвату ПГР ГО Палилула II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула II фаза, зона ул.Селичевице и ЗетскеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР комплекса ретензионог базена за колекторе атмосферске воде из Н.Села и Бубањског колектораЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања I фаза, зона локалитета Етно селоЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст I фаза, зона улица Сарајевске и ЛожионичкеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Прве измене и допуне ПДР пута Плоче- Бојанине воде (скијашки центар)ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
ПДР туристичко-рекреативног комплекса мотела Наис I и Наис IIЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6155/2016 од 28.12.2016. Преузми
Друге измене и допуне ГУП Ниша 2010-2025 - парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Медијана - парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст - прва фаза, парцијалне изменеЈП завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Треће измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања - парцијалне изменеЈП завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Четврте измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула - прва фаза, парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Пете измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула - прва фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули бр. 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
ПГР подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора маг. гасовода Ниш-ДимитровградЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јули 618/2017 од 14.03.2017. Преузми
Прве измене и допуне ПДР аеродрома "Константин Велики" у НишуЈП Завод за урбанизам Ниш123/2017 од 30.11.2017. Преузми
ПГР за насеља Д.Трнава, Д.Топоница и Мезграја у ГО Црвени КрстЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
ПДР за подручје Каменичког виса и викенд насеља на потезу Каменица ЦерјеЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
ПДР за грађ.подручје уз инфр.кор. и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуреЈП Завод за урбанизам Ниш53/2015 од 25.06.2015. Преузми
123
Назив планског документаОбрађивач планског документаДневни листДатум оглашавања раног јавног увидаТрајање раног јавног увидаДокументација
Друге измене и допуне ГУПа Ниша 2010-2025 парцијалне иизменеЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш22.05.2017.30.05.2017.-13.06.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подучје ГО Медијана-парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш25.05.2017.01.06.2017-15.06.2017 Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Пантелелј прва фаза-парцијалне изменеЈП Зсвод за урбанизам НишНародне новине Ниш28.04.2017.05.05.2017.-19.05.2017. Преузми
Четврте измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула прва фаза-парцијалнеЈП Зсвод за урбанизисм НишНародне новине Ниш25.05.2017.01.06.2017.-15.06.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст прва фаза-парцијалнеЈП Завод за урбанизам НИшНародне новине Ниш25.05.2017.01.06.2017.-15.06.2017. Преузми
Треће измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања прва фаза-парцијалнеЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш25.05.201701.06.2017-15.06.2017. Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула - друга фаза- зона улица Селичевице и ЗетскеЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш19.06.2017. год.26.06.2017. год. - 10.07.2017. год. Преузми
ПГР подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора МГ Ниш - ДимитровградЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш19.06.2017. год.26.06.2017. год. - 10.07.2017. год. Преузми
ПДР за део функционално просторне целине "А" у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања - прва фазаЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш19.06.2017. год.26.06.2017. год. - 10.07.2017. год. Преузми
ПЕТE ИЗМЕНE И ДОПУНE ПГР ПОДРУЧЈА ГО ПАЛИЛУЛА – ПРВА ФАЗА JП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш08.09.2017.15 дана од 15.09.2017. до 29.09.2017. Преузми
ПДР КОМПЛЕКСА РЕТЕНЗИОНОГ БАЗЕНА НОВО СЕЛО - БУБАЊСКИ КОЛЕКТОР ПГР ГО ПАЛИЛУЛА –ТРЕЋА ФАЗАЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш08.09.2017.15 дана од 15.09.2017. до 29.09.2017. Преузми
Друге измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања-прва фаза- зона локалитета "Етно село"ЈП Засвод за урбанизам    Преузми
ПДР за бл. ом. ул. Триглавска, Ђ. Крстића, Авалска и Д. Поповића у об. ПГР подр. ГО Палилула-др. ф.ЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш10.01.2018. године17.01.2018. године - 31.01.2018. године Преузми
Прве измене и допунеПДР аеродрома "Констатин Велики" у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине10.01.2018 год.17.01.2018 до 31.01.2018. год. Преузми
Прве измене и допуне ПДР пут Плоче- бојанине воде (скијашки центар)ЈП Завод за урбанизамНародне новине10.01.2018. год17.01.2018. до 31.01.2018. год. Преузми
Прве изм. и доп ПГР подручја ГО Црвени Крст трећа фаза, -зона ул. Сарајевске и Ложионичке_ЈП Завод за урбанизамНародне новине11.07.2018. год18.07.2018 до 01.08.2018 Преузми
План детаљне регулације комплекса "АРДИЈА" у Нишу на подручју Градске општине Црвени КрстЈП Завод за урбанизамНародне новине11.07.2018. године18.07.2018 до 01.08.2018 Преузми
План детаљне регулације дела Рујничке рекеЈП Завод за урбанизам НишНародне новине06.09.2018. године13.09.2018до 27.09.2018. године Преузми
Др. из. и доп. ПГР под. ГО Црвени Крст-трећа фазЈП Завод за урбанизамНародне новине21.08.2018.год28.08.2018 до 11.09.2018. год. Преузми
ПДР за изградњу самосталног једностраног одморишта "Ниш 2" (лево, km016+150)"Архиплан" доо, АранђеловацНародне новине05.04.2019.године05.04.2019.године-19.04.2019.године Преузми
12
Назив планског документаОбрађивач планског документаДневни листДатум оглашавања јавног увидаТрајање раног јавног увидаДокументација
Прве измене и допуна ПДР депоније отпада Бубањ на тер.ГрадаНиша- парцијалне изменеЈП Завод за урбанизам НишАlo новине14.02.2020.године14.02.2020.год -14.03.2020.год Преузми
Извештај о страт.процени утицаја Првих изм.и доп.ПДР деп.отпада Бубањ на тер.Града Ниша на жив.срЈП Завод за урбанизам НишАло новине14.02.2020.године14.02.2020.године-14.03.2020.године Преузми
Просторни план подручја посебне намене инфрастурктурног коридора железничке пруге Београд-НишИнститут за архитектуру и урбанизам Србије и ЈП Завод за урбанизам НишКурир09.03.2020.године09.03.2020.године-07.04.2020.године Преузми
Извештај о страт.процени утицаја Прост.пл.подр.пос.намене инфр.кор.жел.пруге Београд-Ниш на жив.ср.Институт за архитектуру и урбанизам Србије и ЈП Завод за урбанизам НишКурир09.03.2020.године09.03.2020.године-07.04.2020.године Преузми
ПДР за изградњу самосталног једностраног одморишта "Ниш 2" (лево, км 016+150)Арихплан доо, АранђеловацAlo media system doo, Beograd13.08.2020.godine13.08.2020.године - 11.09.2020.године Преузми
ПДР насеља Сићево, на подручју ГО Нишка БањаЈП Завод за урбанизам НишАло новине12.08.2020. године12.08.2020. године - 10.09.2020. године Преузми
ПДР насеља Просек, на подручју ГО Нишка БањаЈП Завод за урбанизам НишАло новине12.08.2020. године12.08.2020. године - 10.09.2020. године Преузми
Назив планског документаОбрађивач планског документаОбјављено у Службеном гласникуДокументација
Просторни план административног подручја Града НишаЈП Завод за урбанизам Ниш45/2011 (07.07.2011.) Преузми
Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025ЈП Завод за урбанизам Ниш43/2011 (01.07.2011.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш96/2013 (18.12.2013.) Преузми
План генералне регулације подручјја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Палилула II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш73/2013 (02.10.2013.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј I фаза ЈП Завод за урбанизам Ниш102/2012 (13.12.2012.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј II фазаЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј III фаза ИСТОКЈП Завод за урбанизам Ниш44/2015 (09.06.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Пантелеј III фаза ЗАПАДЈП Завод за урнбанизам Ниш90/2015 (18.11.2015.) Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш90/2015 (18.11.2015.) Преузми
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО МедијанаЈП Завод за урбанизам Ниш105/2015 (28.12.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања III фаза ЈП Завод за урбанизам Ниш17/2016 (03.03.2016.) Преузми
План детаљне регулације аеродрома "Константин Велики"ЈП Завод за урбанизам Ниш105/2015 (28.12.2015.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст III фазаЈП Завод за урбанизам Ниш17/2016 (03.03.2016.) Преузми
План генералне регулације обилазне пруге на подручју града НишаЈП Завод за урбанизам Ниш55/2016 (24.05.2016.) Преузми
План генералне регулације подручја ГО Палилула III фазаЈП Завод за урбанизам Ниш116/2016 (07.10.2016.) Преузми
Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Нишка Бања I фазаЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7.јули бр.6136/2016 (30.11.2016.) Преузми
Прве измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7.јули бр.6136/2016 (30.11.2016.) Преузми
1234
Подносилац захтеваНазив УП-аОбрађивач УП-аДневни лист у коме је оглашена јавна презентацијаДатум оглашавања јавне презентацијеТрајање јавне презентацијеДокументација
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Генерала Милојка Лешјанина 39, НишУП за изградњу мултифункционалног експо центра у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш06.10.2020.године13.10.2020.године - 19.10.2020.године Преузми
Kaнцеларија за локални економски развој и пројекте, Ниш Ген. Милојка Лешјанина 39 УП блокова Б-7, Б-8, Б-9, комплекса АРДИЈА у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш06.10.2020. године13.10.2020. године - 19.10.2020. године Преузми
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Ниш Ген. Милојка Лешјанина 39УП блокова Б-10 и Б-11, комплекса АРДИЈА у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш06.10.2020. године13.10.2020. године - 19.10.2020. године Преузми
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Ниш Ген. Милјака Лешјанина 39УП блока Б-12, комплекса АРДИЈА у НишуЈП Завод за урбанизам НишНародне новине Ниш06.10.2020. године13.10.2020. године - 19.10.2020. године Преузми
„Pet Protector“ д.о.о. Ниш, улица Жарка Ђурића бр.10б, НишУП изгр.обј. за трг. на вел. и мало, П к.п.16688/14 и 23 К.О. Ниш-Ћ. Кула, ул.Габр. пут 2. деоАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 17Народне новине Ниш 14.10.2020. године21.10.2020. године-27.10.2020. године Преузми
"INFINCO"доо Ниш-Црвени Крст, ул.Ваздухопловаца ббУП са предл.парцелације посл.трговинског комплекса кп.бр.10/3 КО.Ниш-Црвени Крст"Бизинг"доо Ниш, ул.Васе Пелагића 31а, ул.Малчанска 1/6Народне новине Ниш15.10.2020.године22.10.2020.године-28.10.2020.године Преузми
Xtrime Car Wash, Лесковац Ул. индустријска ббУП за изгр. посл. обј., у Ул. византијски бул. бб на к,п, бр. 19764 К.О. Ниш-Ћеле Кула"МГ-ПРОЈЕКТ" Ниш, Ул. Горњоматејевачка бр. 100/13Народне новине Ниш15.10.2020. године22.10.2020. године - 28.10.2020. године Преузми
„TEHNO SOLARIS“ д.о.о. Ниш, Светозара Марковића бр.7 УП за изгр. стамб.– посл. згр., По+П+3 на к.п. 5417 К.О. Ниш - Пантелеј, ул. Књажевачка. бр.8а, НишАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 17Народне новине Ниш16.10.2020. године23.10.2020. године-29.10.2020. године Преузми
Подносилац захтеваНазив УП-аОбрађивач УП-аДатум потврђивања УП-аДатум објављивања УП-аДокументација
„AVALA KOMERC“ д.о.о. Ниш , ул. Видоја Јовановића бр. 1, Нишка БањаУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГАЦИНА спратности: П И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ спратности: П+1АТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015. god25.12.2015. god Преузми
Снежана и Петар Ковачевић Ул. Првомајска бр. 2/28, НишУП ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015. год25.12.2015. год Преузми
Милија Милановић и Бошко Гајић, НишУП ЗА РЕК.и ДОГР. СТАМБ-ПОСЛ.ЗГРАДЕ на k.п.бр. 4256, К.О. Ниш – Бубањ Ул. Обреновићева бр.59, НишАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1721.12.2015.год.25.12.2015.год. Преузми
Радмило Николић, Ниш, ул. Ивана Милутиновића бр. 24УП за изградњу Стм-Посл објПо+П+2+Пк ул А. АндрејевићИСТ Урбан д.о.о.09.12.2015. год25.12.2015. год Преузми
Драган Илић, ниш, ул. Радоја Домановића бр. 5УП за реконстр и доград. на кп. бр. 2546 КО мНиш Пантелеј у ул. Радоја Домановића бр. 5МГ ПРОЈЕКТ Ниш21.12.2015. год.25.12.2015. год. Преузми
„DUJO INVEST“ д.о.о. НишУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ спратности: По+П+4АТЕЉЕ ДВ НИШ11.01.2016. год19.01.2016. год Преузми
СГР "МАРИО ПЛУС" ул. Николе Коперника бр 65УП стамбеног објекта на кп.бр. 1934 КО Ћеле Кула у ул. Цвијићева бр. 18а"Контра студио" Ниш, Илије Бирчанина бр.1221.01.2016. год.01.02.2016. год Преузми
ГРАД НИШ - Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологијеУП за изгардњу лифта на кп.бр. 915/1 КО Ниш Бубањ ул. Николе Пашића бр. 24 НишПредузеће за пројектовање д.о.о. "МАРГЕР" Ниш15.04.2016. год18.04.2016. год. Преузми
Иванковић Симка, Врање Ул. Жикице ЈовановићаШпанца 4/14УП доградње и реконструкцијег стамбеног објекта спратности Су+П+Пк и П+Пк на кп бр 468 КО Ниш БубањDOOR ENGINEERING d.o.o. Niš, ul. Mačvanska br.1/715.04.2016. год.18.04.2016. год Преузми
ДОО "СТОЈКОВИЋ ГРАДЊА" Кеј Коло српских сестара бр. 15/45, НишУП за изградњу стамбено-посл објекта По+П+3, Ј. Ристића, кп.бр.1223 КО Ниш БубањБиро за пројектовање инжењеринг и консалтинг "МГ-ПРОЈЕКТ" Ниш25.04.2016.год28.04.2016. год Преузми
Град Ниш - Дирекција за изградњу града НишУП за реконструкцију ОШ Милан Ракић у Поповцу, и доградњу филскутурне сале кп4704 КО ПоповацЈП Завод за урбанизам Ниш16.05.2016. год17.05.2016. год. Преузми
Станисављевић Биљана, Алексинац ул. 7. Јули ббУП за реконструкцију стам-посл. зграде кп.бр. 5570 КО Ниш Пантелеј, Пантелејска бр 16, НишАТЕЉЕ ДВ НИШ, Ул. Југ Богданова бр. 1726.05.2016. год.27.05.2016. год. Преузми
"ЦД ХИС" д.о.о. Ниш Зеленгорска бр. 15, НишУП за изградњу стамбено пословног-објекта у ул Зеленгорска на кп бр 1678 КО Ниш Ћеле КулаСТАБИЛПРОЈЕКТ д.о.о., НишУл Синђелићев Трг бр. 1802.06.2016. год02.06.2016.год. Преузми
"УРБАН-ЗОНЕ" д.о.о. Ниш, ул. Козарачка 10УП за изградњу стам-посл. објекта на кп. бр 2295 КО Ниш Ћеле Кула, ул. Првомајска 25Архтектура Буђевац, Ниш Струмска 211.07.2016.год.13.07.2016.год. Преузми
Предузеће „МИХАЈЛОВИЋ“ д.о.о. Доња Мутница бб, Параћин УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА- БЕНЗИНСКА СТАНИЦА И СТАНИЦА ЗА ТНГАТЕЉЕ ДВ НИШ, ул. Југ Богданова бр.1714.07.2016. год.14.07.2016. год. Преузми
Јаковљевић Мића, ул. Светосавска бр. 16а, НишУП за изградњу стамбеног обј (По+П+1+Пк) кп.бр.494 КО Ниш Бубањ, ул. Милентијева бр. 10"LEVEL PROJEKT" д.о.о. Ниш, ул. Таковска бр. 1714.07.2016. год20.07.2016. год. Преузми
ЈП Дирекција за изградњуУП за потребе урб.-арх. разраде локације народног позоришта у нишу на кп.бр. 745 КО Ниш- БубањЈП Завод за урбанизам Ниш29.07.2016.03.08.2016. Преузми
ЗЗ Морава, Доња ТрнаваУП за рек,дог. и пренамену комплекса фарме крава у погон за прераду парадајза кп.бр.1797 Д.ТопоницаИст- урбан03.08.2016.05.08.2016. Преузми
Стефановић Иван, ул. Војводе Степе 22бУП за доградњу стамб-посл. зграде По+П+2+Пк на кп.бр. 1823 КО Ниш-Ћ.Кула, ул.Војводе Степе 22бАтеље ДВ Ниш05.08.2016.05.08.2016. Преузми
"М.Д.ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ" Трг краља Александра бр. 2/5, НишРеконстр. и доградња стамб. објекта, ул. Високог Стевана бр. 11, кп. бр. 3321 Ко БубањИСТ УРБАН д..о.о., Ниш Бул. Св Цар Константин бр. 10318.08.2016. год25.08.2016. год Преузми
123456789

НАПОМЕНА: Све потребне информације и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија на мaтеријал који се налази на раном јавном увиду, јавном увиду и јавној презентацији могу се добити у Управи за планирање и изградњу, ул. Генерала Тринајеа бр. 10 у Нишу