www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/38. Sednica 25.04.2024/


[To Parent Directory]

19. април 2024 14:47 <dir> 01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦE
19. април 2024 14:47 <dir> 02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ХРИСТИНИ ЂОКИЋ
19. април 2024 14:47 <dir> 03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА АНУШКИ МИЛИЋЕВИЋ МАРЕНОВИЋ
19. април 2024 14:47 <dir> 04. 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
19. април 2024 14:47 <dir> 04. 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА
19. април 2024 14:47 <dir> 05. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
23. април 2024 15:04 <dir> 06. ПРЕДЛОГ П Д Р НА ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА,
7. мај 2024 13:47 <dir> 07. ПРЕДЛОГ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА П Г Р ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
18. јун 2024 7:40 <dir> 08. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА
17. јун 2024 1:09 <dir> 09. ПРЕДЛОГ ПДР МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ У ЗОНИ РЕКЕ НИШАВЕ И СТАРОГ „ВУЛКАНА
19. април 2024 14:48 <dir> 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЕТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГУП
19. април 2024 14:48 <dir> 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ШЕСТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР
19. април 2024 14:48 <dir> 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА
19. април 2024 14:48 <dir> 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ „ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА
19. април 2024 14:48 <dir> 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
19. април 2024 14:48 <dir> 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О
19. април 2024 14:48 <dir> 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА МИХАЈЛУ
19. април 2024 14:48 <dir> 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОДИЗАЊУ СПОМЕН БИСТЕ СВЕТИСЛАВУ
19. април 2024 14:48 <dir> 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ...ДЕЧИЈИ ОБРАЗОВНО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
25. април 2024 8:19 <dir> 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА
19. април 2024 14:48 <dir> 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ... НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПС
19. април 2024 14:48 <dir> 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ .... ЈП ДИРЕКЦИЈА
19. април 2024 14:48 <dir> 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ....ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“
19. април 2024 14:48 <dir> 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
19. април 2024 14:48 <dir> 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКAРСКЕ УСТАНОВЕ
19. април 2024 14:48 <dir> 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“
19. април 2024 14:48 <dir> 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
19. април 2024 14:48 <dir> 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА
19. април 2024 14:48 <dir> 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
19. април 2024 14:48 <dir> 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ СЛУ
19. април 2024 14:48 <dir> 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ С О
19. април 2024 14:48 <dir> 31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕ Н Б
19. април 2024 14:48 <dir> 32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
19. април 2024 14:48 <dir> 33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НКЦ
19. април 2024 14:48 <dir> 34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
19. април 2024 14:48 <dir> 35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СИГУРНА КУЋА
19. април 2024 14:48 <dir> 36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА „МАРА“
19. април 2024 14:48 <dir> 37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
19. април 2024 14:48 <dir> 38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
19. април 2024 14:48 <dir> 39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТОН
19. април 2024 14:48 <dir> 40. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ИХС
19. април 2024 14:48 <dir> 41. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ NIŠVILLE
19. април 2024 15:09 <dir> 42. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ФЕСТИВАЛ ФС
19. април 2024 15:10 <dir> 43. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕВЕРГРИН
19. април 2024 14:48 <dir> 44. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
19. април 2024 14:48 <dir> 45. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
18. април 2024 12:47 <dir> 46. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
22. април 2024 12:26 12036280 ZipFile.zip
25. април 2024 9:44 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
25. април 2024 10:15 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ