www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/29. Sednica 23.03. 2023/


[To Parent Directory]

16. март 2023 15:12 <dir> 01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 28. СЕДНИЦE
21. март 2023 16:38 <dir> 02. ПРЕДЛОГ ШЕСТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
16. март 2023 15:20 <dir> 03. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПДР НА ПОДРУЧЈУ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА
16. март 2023 15:20 <dir> 04. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ,
16. март 2023 15:20 <dir> 05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША
16. март 2023 15:20 <dir> 06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА
22. март 2023 23:22 <dir> 07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
16. март 2023 15:20 <dir> 08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
22. март 2023 12:36 <dir> 09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
16. март 2023 15:20 <dir> 10. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ OДЛУКЕ О ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
16. март 2023 15:20 <dir> 11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ
16. март 2023 15:20 <dir> 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
21. март 2023 14:05 <dir> 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
16. март 2023 15:20 <dir> 14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
16. март 2023 15:20 <dir> 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ
16. март 2023 15:30 <dir> 16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
22. март 2023 14:42 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
22. март 2023 16:33 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ