www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/19. Sednica 23.12.2021/


[To Parent Directory]

18. децембар 2021 0:36 <dir> 01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
18. децембар 2021 0:36 <dir> 02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ
18. децембар 2021 0:36 <dir> 03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ
18. децембар 2021 0:36 <dir> 04. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
18. децембар 2021 0:37 <dir> 05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
21. децембар 2021 19:59 <dir> 06. 1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
18. децембар 2021 13:49 <dir> 06. 2. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
18. децембар 2021 14:18 <dir> 07. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН
18. децембар 2021 0:42 <dir> 08. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
18. децембар 2021 0:46 <dir> 09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“
18. децембар 2021 0:47 <dir> 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Ј КП “НАИССУС“
18. децембар 2021 0:51 <dir> 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГОРИЦА“
18. децембар 2021 0:54 <dir> 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ
18. децембар 2021 0:55 <dir> 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ “ТРЖНИЦА“
18. децембар 2021 0:56 <dir> 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“
18. децембар 2021 0:57 <dir> 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ-СЕРВИС
18. децембар 2021 1:06 <dir> 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
18. децембар 2021 1:07 <dir> 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
18. децембар 2021 1:26 <dir> 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
18. децембар 2021 1:13 <dir> 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
22. децембар 2021 22:16 <dir> 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
18. децембар 2021 1:11 <dir> 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
18. децембар 2021 1:18 <dir> 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА
18. децембар 2021 1:12 <dir> 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
18. децембар 2021 14:13 <dir> 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
21. децембар 2021 10:43 <dir> 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
18. децембар 2021 1:47 <dir> 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА
18. децембар 2021 1:42 <dir> 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
22. децембар 2021 22:16 <dir> 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
21. децембар 2021 12:45 <dir> 29. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
31. децембар 2021 0:45 4078233541 ZipFile.zip
23. децембар 2021 9:38 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
29. децембар 2021 21:02 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ