www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/16. Sednica 20.10.2021/


[To Parent Directory]

13. октобар 2021 15:01 <dir> 01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
13. октобар 2021 15:01 <dir> 02. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
13. октобар 2021 15:16 <dir> 03. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОРЊА ТРНАВА
13. октобар 2021 15:11 <dir> 04. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИЉКОВАЦ И ЛОКАЛИТЕТА ВИДРИШТЕ
13. октобар 2021 15:01 <dir> 05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И ГРАДА ШАРМ ЕЛ ШЕИК
13. октобар 2021 15:01 <dir> 06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
13. октобар 2021 15:01 <dir> 07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И ГРАДА ПОЗЊАН
13. октобар 2021 15:01 <dir> 08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ
13. октобар 2021 15:02 <dir> 09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
13. октобар 2021 15:02 <dir> 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ПУ „ПЧЕЛИЦА“
15. октобар 2021 12:45 <dir> 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“
13. октобар 2021 15:02 <dir> 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ СЛУ
13. октобар 2021 15:02 <dir> 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОП. ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
19. октобар 2021 14:07 <dir> 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
13. октобар 2021 15:02 <dir> 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
13. октобар 2021 15:02 <dir> 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА НСО
20. октобар 2021 8:34 <dir> 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОП. ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
19. октобар 2021 14:07 <dir> 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ НКЦ
13. октобар 2021 15:02 <dir> 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
13. октобар 2021 15:02 <dir> 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ УСТАНОВЕ „ДИВЉАНА“
13. октобар 2021 15:02 <dir> 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
13. октобар 2021 14:41 <dir> 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
19. октобар 2021 15:01 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
19. октобар 2021 15:03 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ