www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/15. Sednica 25.08.2021/


[To Parent Directory]

19. август 2021 17:50 <dir> 01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
19. август 2021 17:50 <dir> 02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
19. август 2021 17:50 <dir> 03. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СИЋЕВО,
19. август 2021 17:51 <dir> 04. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РУЈНИЧКЕ РЕКЕ
19. август 2021 17:51 <dir> 05. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГО ЦРВЕНИ КРСТ
19. август 2021 17:51 <dir> 06. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСКЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
19. август 2021 17:51 <dir> 07. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
19. август 2021 17:51 <dir> 08. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА O ИЗМЕНAМА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
19. август 2021 17:51 <dir> 09. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДА НИША ЗА
19. август 2021 17:51 <dir> 10. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ
19. август 2021 17:51 <dir> 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА
19. август 2021 17:51 <dir> 12. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ
19. август 2021 17:51 <dir> 13. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
19. август 2021 17:51 <dir> 14. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГСЛУ
19. август 2021 17:51 <dir> 15. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
19. август 2021 17:51 <dir> 16. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НКЦ
19. август 2021 17:51 <dir> 17. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
19. август 2021 17:51 <dir> 18. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
19. август 2021 17:51 <dir> 19. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
19. август 2021 17:51 <dir> 20. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
19. август 2021 17:51 <dir> 21. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА
19. август 2021 17:51 <dir> 22. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „TРЖНИЦА“
19. август 2021 17:51 <dir> 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЈКП “ТРЖНИЦА“
19. август 2021 17:51 <dir> 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈКП „МЕДИАНА“
19. август 2021 17:51 <dir> 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈП ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''
19. август 2021 17:51 <dir> 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
19. август 2021 17:51 <dir> 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР''
19. август 2021 17:51 <dir> 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА''НИШ
19. август 2021 17:51 <dir> 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
19. август 2021 17:51 <dir> 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГО ПАЛИЛУЛА
19. август 2021 17:51 <dir> 31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“
19. август 2021 17:51 <dir> 32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
19. август 2021 17:51 <dir> 33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“
19. август 2021 17:51 <dir> 34. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ
19. август 2021 17:51 <dir> 35. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
24. август 2021 12:06 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
24. август 2021 9:19 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ
23. август 2021 13:33 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК