www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/11. Sednica 22.04.2021/


[To Parent Directory]

9. април 2021 14:44 <dir> 01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
9. април 2021 14:44 <dir> 02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
12. април 2021 12:50 <dir> 03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
12. април 2021 12:52 <dir> 04. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
21. април 2021 16:26 <dir> 05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
12. април 2021 12:55 <dir> 06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂ. ЗЕМ
12. април 2021 13:20 <dir> 07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА OДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
21. април 2021 13:22 <dir> 08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА OДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
12. април 2021 13:26 <dir> 09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ТОН
12. април 2021 13:28 <dir> 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“
12. април 2021 13:30 <dir> 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
12. април 2021 13:32 <dir> 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГО ПАНТЕЛЕЈ
12. април 2021 13:33 <dir> 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГСА
9. април 2021 14:44 <dir> 14. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА УСТАНОВИ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“
9. април 2021 14:44 <dir> 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
9. април 2021 14:44 <dir> 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У КАЛЕНДАРСКОЈ 2020
20. април 2021 15:16 <dir> 17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
22. април 2021 18:32 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
22. април 2021 13:32 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ