www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/10. Sednica 18.03.2021/


[To Parent Directory]

11. март 2021 16:28 <dir> 01. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
11. март 2021 16:28 <dir> 02. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
11. март 2021 16:28 <dir> 03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
16. март 2021 14:28 <dir> 04. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
12. март 2021 9:21 <dir> 05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПДР ВИКЕНД ЗОНЕ ОШТРА ЧУКА НА ПУТУ ГАБРОВАЦ – ВУКМАНОВО,
12. март 2021 9:23 <dir> 06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАДА НИША
12. март 2021 9:23 <dir> 07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ РАДА И РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НИШ
12. март 2021 9:24 <dir> 08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
11. март 2021 16:39 <dir> 09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
11. март 2021 16:39 <dir> 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
12. март 2021 9:26 <dir> 11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ
12. март 2021 9:26 <dir> 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
16. март 2021 15:10 <dir> 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
12. март 2021 9:28 <dir> 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
12. март 2021 9:29 <dir> 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
12. март 2021 9:30 <dir> 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
12. март 2021 9:32 <dir> 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
12. март 2021 9:33 <dir> 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
16. март 2021 15:09 <dir> 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
12. март 2021 9:34 <dir> 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“
12. март 2021 9:35 <dir> 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
12. март 2021 9:36 <dir> 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
12. март 2021 9:37 <dir> 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
12. март 2021 9:37 <dir> 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА
12. март 2021 9:38 <dir> 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“
12. март 2021 9:38 <dir> 26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2020. ГОДИНУ
12. март 2021 9:39 <dir> 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
11. март 2021 16:40 <dir> 28. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
11. март 2021 16:28 <dir> 29. - 32. ПРЕДЛОЗИ ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
15. март 2021 13:41 <dir> 33. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
17. март 2021 16:05 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
18. март 2021 10:16 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ