www.eservis.ni.rs - /materijalizasg/Materijali/04. Sednica 02.10.2020/


[To Parent Directory]

25. септембар 2020 20:30 <dir> 01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
25. септембар 2020 20:30 <dir> 02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША
25. септембар 2020 20:30 <dir> 03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 04. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТОН
25. септембар 2020 20:30 <dir> 05. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 06. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“
25. септембар 2020 20:30 <dir> 07. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ПЧЕЛИЦА
25. септембар 2020 20:30 <dir> 08. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
25. септембар 2020 20:30 <dir> 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
25. септембар 2020 20:30 <dir> 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
25. септембар 2020 20:30 <dir> 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗУ АПОТЕКЕ НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
25. септембар 2020 20:30 <dir> 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
25. септембар 2020 20:30 <dir> 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
25. септембар 2020 20:30 <dir> 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ТРЖНИЦА“
25. септембар 2020 20:30 <dir> 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
25. септембар 2020 20:30 <dir> 25. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
28. септембар 2020 8:04 <dir> 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ
25. септембар 2020 8:21 <dir> 27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
1. октобар 2020 11:04 <dir> ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
1. октобар 2020 19:51 <dir> ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА