Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. Записник са 38. седнице15.05.2024. 22:03:1115.05.2024. 22:03:11d
02. Предлог одлуке о промени назива улице15.05.2024. 22:03:1215.05.2024. 22:03:12d
03. Предлог решења о отуђењу 2 породичне стамбене зграде15.05.2024. 22:03:1215.05.2024. 22:03:12d
04. Предлог решења o преносу права коришћења Апотекарској установи Ниш15.05.2024. 22:03:1215.05.2024. 22:03:12d
05. Предлог решења о давању сагласности на Статут ДКРЦ Ниш15.05.2024. 22:03:1215.05.2024. 22:03:13d
06. Предлог решења o усвајању Нацрта измена Нацрта уговора о оснивању ДОО између Града Ниша и ФСС15.05.2024. 22:03:1315.05.2024. 22:03:13d
07. Решење допуна Програма рада НСО за 2024. годину15.05.2024. 22:03:1315.05.2024. 22:03:13d
08. Одборничка питања и иницијативе15.05.2024. 22:03:1315.05.2024. 21:54:25d
Остали материјали15.05.2024. 22:03:1317.05.2024. 11:15:57d
 
 
 Zip