Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦE18.04.2024. 12:41:5719.04.2024. 14:47:17d
02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ХРИСТИНИ ЂОКИЋ10.04.2024. 15:07:5719.04.2024. 14:47:17d
03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА АНУШКИ МИЛИЋЕВИЋ МАРЕНОВИЋ10.04.2024. 15:07:5419.04.2024. 14:47:17d
04. 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА18.04.2024. 08:12:2819.04.2024. 14:47:17d
04. 2. ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА18.04.2024. 08:12:3219.04.2024. 14:47:18d
05. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА18.04.2024. 08:12:3719.04.2024. 14:47:18d
06. ПРЕДЛОГ П Д Р НА ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА,18.04.2024. 10:44:3423.04.2024. 15:04:32d
07. ПРЕДЛОГ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА П Г Р ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ11.04.2024. 11:10:5307.05.2024. 13:47:11d
08. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА19.04.2024. 09:31:3918.06.2024. 07:40:07d
09. ПРЕДЛОГ ПДР МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ У ЗОНИ РЕКЕ НИШАВЕ И СТАРОГ „ВУЛКАНА19.04.2024. 09:30:2617.06.2024. 01:09:57d
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЕТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГУП11.04.2024. 11:11:4219.04.2024. 14:48:32d
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ШЕСТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР11.04.2024. 11:11:3819.04.2024. 14:48:32d
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА10.04.2024. 15:05:3619.04.2024. 14:48:32d
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ „ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА19.04.2024. 09:29:4619.04.2024. 14:48:32d
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА19.04.2024. 09:23:0519.04.2024. 14:48:33d
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О19.04.2024. 09:24:2119.04.2024. 14:48:33d
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА МИХАЈЛУ19.04.2024. 09:25:0619.04.2024. 14:48:33d
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОДИЗАЊУ СПОМЕН БИСТЕ СВЕТИСЛАВУ19.04.2024. 09:25:5219.04.2024. 14:48:33d
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ...ДЕЧИЈИ ОБРАЗОВНО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР19.04.2024. 09:29:0019.04.2024. 14:48:34d
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА09.04.2024. 13:51:4125.04.2024. 08:19:00d
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ... НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПС19.04.2024. 09:11:5119.04.2024. 14:48:34d
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ .... ЈП ДИРЕКЦИЈА19.04.2024. 09:12:3119.04.2024. 14:48:34d
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ....ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“19.04.2024. 09:10:4819.04.2024. 14:48:34d
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ04.04.2024. 08:44:2019.04.2024. 14:48:35d
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКAРСКЕ УСТАНОВЕ04.04.2024. 08:43:4119.04.2024. 14:48:36d
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“04.03.2024. 11:44:2819.04.2024. 14:48:36d
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА18.04.2024. 13:02:4919.04.2024. 14:48:37d
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА18.04.2024. 13:05:3019.04.2024. 14:48:37d
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА18.04.2024. 13:07:0219.04.2024. 14:48:37d
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ СЛУ18.04.2024. 13:07:5919.04.2024. 14:48:38d
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ С О18.04.2024. 13:09:2219.04.2024. 14:48:38d
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕ Н Б29.03.2024. 08:52:4719.04.2024. 14:48:38d
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА29.03.2024. 08:52:5219.04.2024. 14:48:38d
33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НКЦ29.03.2024. 08:56:5919.04.2024. 14:48:39d
34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ17.04.2024. 08:30:0719.04.2024. 14:48:39d
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СИГУРНА КУЋА18.04.2024. 08:12:4119.04.2024. 14:48:40d
36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА „МАРА“18.04.2024. 08:12:4419.04.2024. 14:48:40d
37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА19.04.2024. 09:17:0219.04.2024. 14:48:41d
38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ19.04.2024. 09:15:5419.04.2024. 14:48:43d
39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТОН18.04.2024. 10:51:1819.04.2024. 14:48:45d
40. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ИХС29.03.2024. 08:52:3119.04.2024. 14:48:45d
41. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ NIŠVILLE29.03.2024. 08:52:4319.04.2024. 14:48:46d
42. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ФЕСТИВАЛ ФС19.04.2024. 09:19:1819.04.2024. 15:09:54d
43. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕВЕРГРИН19.04.2024. 09:20:0819.04.2024. 15:10:00d
44. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА18.04.2024. 10:56:3019.04.2024. 14:48:46d
45. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА06.03.2024. 09:14:1619.04.2024. 14:48:47d
46. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ18.04.2024. 12:47:1618.04.2024. 12:47:16d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ18.04.2024. 13:19:2125.04.2024. 09:44:31d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ22.04.2024. 08:13:5925.04.2024. 10:15:55d
ZipFile.zip11.754kb22.04.2024. 12:26:0022.04.2024. 12:26:01a
 
 
 Zip