Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. Записник са 35. седнице20.12.2023. 23:03:0920.12.2023. 23:03:09d
02. Предлог програма уређивања грађ земљ и одрж ком инфрастр за 2024. год20.12.2023. 23:03:0920.12.2023. 23:03:10d
03. Предлог одлуке о поступку доношења и реализације програма мера пољопр пол и мера пол руралног развоја20.12.2023. 23:03:1020.12.2023. 23:03:11d
04. Предлог одлуке о изменама Одлуке о поклону ликовног уметника Б. Ђорђевић Граду Нишу20.12.2023. 23:03:1120.12.2023. 23:03:12d
05. Предлог одлуке о повећању осн кап ЈКП Тржница – Ниш20.12.2023. 23:03:1220.12.2023. 23:03:13d
06. Предлог решења Програм о изм Прог пос ЈКП “Тржница“ Ниш за 202320.12.2023. 23:03:1320.12.2023. 23:03:17d
07. Предлог решења Програм посл ЈКП Тржница за 2024. годину20.12.2023. 23:03:1820.12.2023. 23:03:21d
08. Предлог решења Програм пословања ЈП „НИШСТАН“ Ниш за 202420.12.2023. 23:03:2120.12.2023. 23:03:24d
09. Предлог решења Програм посл ЈП „ГСА“ Ниш за 202420.12.2023. 23:03:3120.12.2023. 23:03:33d
10. Предлог решења Програм посл ЈП Завод за урбанизам Ниш за 202420.12.2023. 23:03:3320.12.2023. 23:03:35d
11. Предлог решења Програм посл ЈКП ОНА за 2024. годину20.12.2023. 23:03:3620.12.2023. 23:03:40d
12. Предлог решења Програм посл ЈКП „Медиана“ Ниш за 2024. годину20.12.2023. 23:03:4020.12.2023. 23:03:44d
13. Предлог решења Програм посл ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2024. годину20.12.2023. 23:03:4420.12.2023. 23:03:48d
14. Предлог решења Програм посл ЈП Дирекција за изградњу Града за 2024. годину20.12.2023. 23:03:4820.12.2023. 23:03:51d
15. Предлог решења Програм посл ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2024. годину20.12.2023. 23:03:5220.12.2023. 23:03:55d
16. Предлог решења Програм посл ЈКП Горица за 2024. годину20.12.2023. 23:03:5522.12.2023. 09:11:08d
17. Предлог решења Програм посл ЈКП Дирекција за јавни превоз за 2024. годину20.12.2023. 23:03:5820.12.2023. 23:04:02d
18. Предлог решења Програм посл ЈКП Градска топлана за 2024. годину20.12.2023. 23:04:0220.12.2023. 23:04:05d
19. Предлог решења Програм рада Историјског архива за 2024. годину20.12.2023. 23:04:0520.12.2023. 23:04:06d
20. Предлог решења Програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2024. годину20.12.2023. 23:04:0720.12.2023. 23:04:08d
21. Предлог решења Програм рада ГСЛУ за 2024. годину20.12.2023. 23:04:0820.12.2023. 23:04:09d
22. Предлог решења Програм рада НКЦ за 2024. годину20.12.2023. 23:04:1020.12.2023. 23:04:11d
23. Предлог решења Статут о изменама Статута ДОРЦ20.12.2023. 23:04:1220.12.2023. 23:04:12d
24. Предлог решења о именовању вд директора Установе ДОРЦ20.12.2023. 23:04:1320.12.2023. 23:04:14d
25. Одборничка питања и иницијативе20.12.2023. 23:04:1420.12.2023. 16:14:28d
Остали материјали20.12.2023. 23:04:1425.12.2023. 14:40:30d
Предлози за проширење22.12.2023. 13:32:5125.12.2023. 09:46:56d
 
 
 Zip