Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01 Zapisnik sa 31. sednice SG16.06.2023. 21:43:4216.06.2023. 21:43:42d
02 Odluka o zavrsnom racunu budzeta za 202216.06.2023. 21:43:4216.06.2023. 21:43:51d
03-1 Izmene odluke o budzetu Grada Niša16.06.2023. 21:43:5616.06.2023. 21:43:58d
03-2 Izmene kadrovskog plana16.06.2023. 21:43:5916.06.2023. 21:44:00d
04 Izmene i dopune Odluke o organizaciji GU16.06.2023. 21:44:0016.06.2023. 21:44:00d
05 Odluka o usvajanju strategije upravljanja rizicima16.06.2023. 21:44:0016.06.2023. 21:44:01d
06 Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina16.06.2023. 21:44:0220.06.2023. 08:48:28d
07 Izmena rešenja- prestanak prava korišćenja16.06.2023. 21:44:0216.06.2023. 21:44:04d
08 PGR podrucja GO Pantelej 3 faza Zapad16.06.2023. 21:44:0422.06.2023. 07:51:24d
09 PDR Lalinske Pojate16.06.2023. 21:46:4323.08.2023. 10:59:26d
10 Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata16.06.2023. 21:47:0216.06.2023. 21:47:03d
11 Dopuna Odluke reprogram duga Niša televizija16.06.2023. 21:47:0316.06.2023. 21:47:03d
12 Izmena programa poslovanja JP Nišstan16.06.2023. 21:47:0416.06.2023. 21:47:05d
13 Savet Teatar na raskršću16.06.2023. 21:47:0516.06.2023. 21:47:07d
14 Izmena rešenja gradski štab za vanredne situacije16.06.2023. 21:47:0716.06.2023. 21:47:07d
Odbornička pitanja i inicijative16.06.2023. 21:47:0716.06.2023. 21:39:33d
Ostali materijali16.06.2023. 21:47:0722.06.2023. 09:17:58d
Predlozi za proširenje21.06.2023. 16:02:2521.06.2023. 16:10:21d
 
 
 Zip