Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 28. СЕДНИЦE16.03.2023. 13:44:3416.03.2023. 14:12:18d
02. ПРЕДЛОГ ШЕСТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА16.03.2023. 12:02:2721.03.2023. 15:38:02d
03. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПДР НА ПОДРУЧЈУ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА16.03.2023. 12:02:3816.03.2023. 14:20:01d
04. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ,16.03.2023. 12:02:3316.03.2023. 14:20:05d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША13.02.2023. 13:27:2516.03.2023. 14:20:08d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА08.03.2023. 08:14:5816.03.2023. 14:20:10d
07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА08.03.2023. 08:11:0722.03.2023. 22:22:06d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА13.02.2023. 08:35:5616.03.2023. 14:20:16d
09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ08.03.2023. 08:13:2222.03.2023. 11:36:31d
10. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ OДЛУКЕ О ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ08.03.2023. 08:14:1316.03.2023. 14:20:24d
11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ06.02.2023. 09:59:2816.03.2023. 14:20:26d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ16.03.2023. 12:02:4316.03.2023. 14:20:27d
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ16.03.2023. 12:02:5021.03.2023. 13:05:48d
14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА08.03.2023. 08:15:5016.03.2023. 14:20:39d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ08.03.2023. 08:10:1716.03.2023. 14:20:45d
16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ16.03.2023. 14:00:1016.03.2023. 14:30:21d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ16.03.2023. 12:01:4422.03.2023. 13:42:07d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ22.03.2023. 11:30:0722.03.2023. 15:33:43d
 
 
 Zip