Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. Записник са 27. седнице22.12.2022. 21:56:3827.12.2022. 10:09:44d
02. Предлог других измена и допуна ПГР подручја Градске општине Пантелеј – прва фаза22.12.2022. 21:56:3824.03.2023. 11:27:27d
03. Предлог првих измена и допуна ПГР подручја Градске општине Пантелеј – друга фаза (парцијалне измене)22.12.2022. 21:59:4823.04.2024. 15:20:39d
04. Предлог одлуке о изради ПГР подручја источног прилаза аеродрому у Нишу22.12.2022. 22:01:3122.12.2022. 22:01:37d
05. Предлог програма о изменама Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2022. годину22.12.2022. 22:01:3722.12.2022. 22:13:08d
06. Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину22.12.2022. 22:01:3922.12.2022. 22:01:43d
07. Предлог одлуке о прихватању Споразума о међуопштинској сарадњи - службе за зоохигијену22.12.2022. 22:01:4422.12.2022. 22:01:45d
08. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ за 2022. годину22.12.2022. 22:01:4622.12.2022. 22:01:51d
09. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу за 2022. годину22.12.2022. 22:01:5222.12.2022. 22:07:04d
10. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу за 2023. годину22.12.2022. 22:01:5422.12.2022. 22:02:00d
11. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Градска топлана“ за 2023. годину22.12.2022. 22:02:0022.12.2022. 22:02:05d
12. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Нишстан“ за 2023. годину22.12.2022. 21:54:5522.12.2022. 21:55:03d
13. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Завод за урбанизам за 2023. годину22.12.2022. 21:55:0322.12.2022. 21:55:09d
14. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ за 2023. годину22.12.2022. 21:55:0922.12.2022. 21:55:14d
15. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Обједињена наплата“ за 2023. годину22.12.2022. 21:55:1422.12.2022. 21:55:19d
16. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ за 2023. годину22.12.2022. 21:55:1922.12.2022. 21:55:24d
17. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ за 2023. годину22.12.2022. 21:55:2422.12.2022. 21:55:28d
18. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Наиссус“ за 2023. годину22.12.2022. 21:55:2822.12.2022. 21:55:36d
19. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“ за 2023. годину22.12.2022. 21:55:3622.12.2022. 21:55:45d
20. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз за 2023. годину22.12.2022. 21:55:4522.12.2022. 21:55:52d
21. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ за 2023. годину22.12.2022. 21:55:5322.12.2022. 21:55:57d
22. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада НСО за 2023. годину22.12.2022. 21:55:5822.12.2022. 21:56:00d
23. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива за 2023. годину22.12.2022. 21:56:0022.12.2022. 21:56:03d
24. Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада Народнoг позоришта за 2023. годину22.12.2022. 21:56:0422.12.2022. 21:56:06d
25. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе НКЦ за 2023. годину22.12.2022. 21:56:0722.12.2022. 22:16:27d
26. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака за 2023. годину22.12.2022. 21:56:1022.12.2022. 21:56:14d
27. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада ГСЛУ за 2023. годину22.12.2022. 21:56:1422.12.2022. 21:56:16d
28. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народнoг музеја за 2023. годину22.12.2022. 21:56:1622.12.2022. 21:56:19d
29. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада ДКЦ за 2023. годину22.12.2022. 21:56:2022.12.2022. 21:56:22d
30. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе Сигурна кућа за 2023.годину22.12.2022. 21:56:2222.12.2022. 21:56:26d
31. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2023. годину Центра „Свети Сава“22.12.2022. 21:56:2722.12.2022. 21:56:28d
32. Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2023.годину и Финансијски план за 2023. годину Центра „Мара“22.12.2022. 21:56:2922.12.2022. 21:56:34d
33. Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са финансијским планом ТОН за 2023. годину22.12.2022. 21:56:3422.12.2022. 21:56:37d
34. Одговори на одборничка питања22.12.2022. 21:56:3822.12.2022. 14:44:15d
Остали материјали22.12.2022. 21:56:3828.12.2022. 09:01:10d
Предлози за проширење22.12.2022. 21:56:3828.12.2022. 08:56:31d
 
 
 Zip