Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША09.12.2022. 09:47:3909.12.2022. 09:47:40d
02. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЦЕРЈЕ09.12.2022. 09:47:4009.12.2022. 09:49:01d
03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 202209.12.2022. 09:49:2309.12.2022. 09:49:27d
04. 1 ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ09.12.2022. 09:49:2714.12.2022. 22:19:11d
04. 2 ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША,09.12.2022. 09:49:2909.12.2022. 09:49:30d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ09.12.2022. 09:49:3009.12.2022. 09:49:30d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМ09.12.2022. 09:49:3109.12.2022. 09:49:31d
07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА09.12.2022. 09:49:3109.12.2022. 09:49:32d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА09.12.2022. 09:49:3209.12.2022. 09:49:33d
09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“09.12.2022. 09:49:3309.12.2022. 09:49:34d
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА09.12.2022. 09:49:3409.12.2022. 09:49:36d
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ09.12.2022. 09:49:3613.12.2022. 12:13:15d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ09.12.2022. 09:49:3615.12.2022. 08:49:37d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ12.12.2022. 15:42:5913.12.2022. 15:08:13d
 
 
 Zip