Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. Записник са 23. седнице СГ01.09.2022. 14:32:4805.10.2023. 11:11:39d
02. Одлука о изменама Одлуке о буџету за 202201.09.2022. 14:32:4906.09.2022. 17:14:55d
03. Средњорочни план Града Ниша 2024-202601.09.2022. 14:32:5401.09.2022. 14:32:56d
04. Одлука о изради Плана одрживе урбане мобилности Града Ниша01.09.2022. 14:32:5601.09.2022. 14:32:57d
05. Одлука о успостављању сарадње са Баликеширом, Турска01.09.2022. 14:32:5808.09.2022. 21:26:50d
06. Одлука о успостављању сарадње са Источним Сарајевом01.09.2022. 14:32:3101.09.2022. 14:32:32d
07. Одлука о успостављању сарадње са Бизертом, Тунис01.09.2022. 14:32:3201.09.2022. 14:32:33d
08. Oдлукa о измени Oдлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша01.09.2022. 14:32:3301.09.2022. 14:32:35d
09. Одлука о повећању основног капитала ЈКП Тржница01.09.2022. 14:32:3501.09.2022. 14:32:37d
10. Допуна одлуке о оснивању Сигурне куће01.09.2022. 14:32:3801.09.2022. 14:32:39d
11. Статут центра Мара01.09.2022. 14:32:3901.09.2022. 14:32:41d
12. Одборничка питања и иницијативе01.09.2022. 14:32:4209.09.2022. 09:01:44d
Остали материјали01.09.2022. 14:32:4409.09.2022. 08:58:59d
Предлози за проширење дневног реда02.09.2022. 13:47:5908.09.2022. 21:25:54d
 
 
 Zip