Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША24.02.2022. 13:00:5724.02.2022. 13:22:24d
02. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАСЕНОВИК,26.01.2022. 12:41:1224.02.2022. 13:22:35d
03. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОДМОРИШТА „НИШ 2“24.02.2022. 07:52:4124.02.2022. 13:29:02d
04. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ24.02.2022. 12:51:4424.02.2022. 13:35:27d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕФИНАНСИРАЊУ КРЕДИТА ГРАДА НИША24.02.2022. 12:57:3724.02.2022. 13:35:28d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ24.02.2022. 07:47:0724.02.2022. 13:35:30d
07 ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ПОТРАЖИВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА24.02.2022. 07:49:4724.02.2022. 13:35:30d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА24.02.2022. 07:51:5724.02.2022. 13:35:35d
09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ24.02.2022. 07:50:3524.02.2022. 13:35:46d
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА24.02.2022. 07:51:2202.03.2022. 08:36:42d
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ24.02.2022. 13:09:4504.03.2022. 13:01:18d
OСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ24.02.2022. 13:15:3302.03.2022. 09:51:14d
ПРЕДЛОГ ЗА ПРОШИРЕЊЕ25.02.2022. 14:42:3102.03.2022. 08:36:55d
 
 
 Zip