Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША10.12.2021. 18:24:3217.12.2021. 23:36:06d
02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ17.12.2021. 22:58:4617.12.2021. 23:36:19d
03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ17.12.2021. 22:59:1117.12.2021. 23:36:31d
04. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ17.12.2021. 23:01:5217.12.2021. 23:36:40d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА17.12.2021. 23:04:1017.12.2021. 23:37:11d
06. 1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА17.12.2021. 23:08:5121.12.2021. 18:59:08d
06. 2. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ17.12.2021. 23:08:0218.12.2021. 12:49:40d
07. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН17.12.2021. 23:13:1118.12.2021. 13:18:55d
08. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“17.12.2021. 23:14:3217.12.2021. 23:42:56d
09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“17.12.2021. 23:15:1217.12.2021. 23:46:03d
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Ј КП “НАИССУС“17.12.2021. 23:15:1617.12.2021. 23:47:15d
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГОРИЦА“17.12.2021. 23:15:2017.12.2021. 23:51:25d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ17.12.2021. 23:17:5917.12.2021. 23:54:34d
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ “ТРЖНИЦА“17.12.2021. 23:18:0317.12.2021. 23:55:42d
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“17.12.2021. 23:18:0717.12.2021. 23:56:06d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ-СЕРВИС17.12.2021. 23:27:3717.12.2021. 23:57:49d
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ17.12.2021. 23:27:4218.12.2021. 00:06:21d
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА17.12.2021. 23:27:4818.12.2021. 00:07:48d
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА17.12.2021. 23:39:4118.12.2021. 00:26:27d
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ17.12.2021. 23:58:3318.12.2021. 00:13:39d
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА17.12.2021. 23:58:5122.12.2021. 21:16:53d
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА17.12.2021. 23:59:2818.12.2021. 00:11:18d
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА18.12.2021. 00:00:0018.12.2021. 00:18:04d
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА18.12.2021. 00:00:4018.12.2021. 00:12:11d
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР18.12.2021. 00:00:5318.12.2021. 13:13:39d
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА18.12.2021. 00:01:1021.12.2021. 09:43:28d
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА18.12.2021. 00:01:2218.12.2021. 00:47:56d
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД18.12.2021. 00:02:5418.12.2021. 00:42:43d
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ18.12.2021. 00:03:0222.12.2021. 21:16:13d
29. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ23.11.2021. 15:09:1121.12.2021. 11:45:31d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ10.12.2021. 19:51:3323.12.2021. 08:38:30d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ21.12.2021. 22:11:1729.12.2021. 20:02:33d
ZipFile.zip3.982.650kb30.12.2021. 23:39:0030.12.2021. 23:45:18a
 
 
 Zip