Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША13.10.2021. 15:01:4913.10.2021. 15:01:49d
02. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА13.10.2021. 15:01:5013.10.2021. 15:01:50d
03. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОРЊА ТРНАВА13.10.2021. 15:01:5113.10.2021. 15:16:49d
04. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИЉКОВАЦ И ЛОКАЛИТЕТА ВИДРИШТЕ13.10.2021. 15:01:5213.10.2021. 15:11:16d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И ГРАДА ШАРМ ЕЛ ШЕИК13.10.2021. 15:01:5313.10.2021. 15:01:54d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И САНКТ – ПЕТЕРБУРГА13.10.2021. 15:01:5413.10.2021. 15:01:55d
07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И ГРАДА ПОЗЊАН13.10.2021. 15:01:5513.10.2021. 15:01:56d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ13.10.2021. 15:01:5613.10.2021. 15:01:58d
09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ13.10.2021. 15:01:5813.10.2021. 15:02:00d
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ПУ „ПЧЕЛИЦА“13.10.2021. 15:02:0013.10.2021. 15:02:02d
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“13.10.2021. 15:02:0215.10.2021. 12:45:23d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ СЛУ13.10.2021. 15:02:0413.10.2021. 15:02:10d
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОП. ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА13.10.2021. 15:02:1113.10.2021. 15:02:16d
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА13.10.2021. 15:02:1719.10.2021. 14:07:39d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА13.10.2021. 15:02:2413.10.2021. 15:02:27d
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА НСО13.10.2021. 15:02:2813.10.2021. 15:02:36d
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОП. ПОЗОРИШТА ЛУТАКА13.10.2021. 15:02:3720.10.2021. 08:34:05d
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ НКЦ13.10.2021. 15:02:4319.10.2021. 14:07:58d
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА13.10.2021. 15:02:4613.10.2021. 15:02:49d
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ УСТАНОВЕ „ДИВЉАНА“13.10.2021. 15:02:5013.10.2021. 15:02:52d
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА13.10.2021. 15:02:5313.10.2021. 15:02:54d
22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ13.10.2021. 15:02:5613.10.2021. 14:41:50d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ13.10.2021. 15:02:5719.10.2021. 15:01:16d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ15.10.2021. 14:30:0219.10.2021. 15:03:03d
 
 
 Zip