Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША19.08.2021. 15:16:4919.08.2021. 17:50:41d
02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША19.08.2021. 15:17:2319.08.2021. 17:50:41d
03. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СИЋЕВО,03.08.2021. 13:33:2119.08.2021. 17:50:47d
04. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РУЈНИЧКЕ РЕКЕ03.08.2021. 13:33:2519.08.2021. 17:51:04d
05. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГО ЦРВЕНИ КРСТ03.08.2021. 13:42:5119.08.2021. 17:51:05d
06. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСКЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ27.07.2021. 13:44:4719.08.2021. 17:51:12d
07. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА19.08.2021. 15:42:2519.08.2021. 17:51:17d
08. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА O ИЗМЕНAМА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА03.08.2021. 13:33:2819.08.2021. 17:51:17d
09. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДА НИША ЗА19.08.2021. 15:44:2219.08.2021. 17:51:17d
10. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ03.08.2021. 13:33:3219.08.2021. 17:51:17d
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА19.08.2021. 15:22:5219.08.2021. 17:51:17d
12. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ19.08.2021. 15:45:5219.08.2021. 17:51:18d
13. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА19.08.2021. 15:46:1319.08.2021. 17:51:18d
14. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГСЛУ19.08.2021. 15:46:3019.08.2021. 17:51:18d
15. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА19.08.2021. 15:46:5119.08.2021. 17:51:18d
16. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НКЦ19.08.2021. 15:47:1519.08.2021. 17:51:18d
17. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА19.08.2021. 15:47:3219.08.2021. 17:51:18d
18. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА19.08.2021. 15:48:0019.08.2021. 17:51:18d
19. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА19.08.2021. 15:48:1719.08.2021. 17:51:18d
20. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ19.08.2021. 15:48:3419.08.2021. 17:51:19d
21. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА19.08.2021. 15:48:5019.08.2021. 17:51:19d
22. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „TРЖНИЦА“03.08.2021. 13:43:0719.08.2021. 17:51:19d
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЈКП “ТРЖНИЦА“19.08.2021. 15:49:5519.08.2021. 17:51:19d
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈКП „МЕДИАНА“19.08.2021. 15:50:2519.08.2021. 17:51:19d
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈП ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''12.08.2021. 10:03:2919.08.2021. 17:51:19d
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ03.08.2021. 13:44:5319.08.2021. 17:51:20d
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР''12.08.2021. 10:03:2019.08.2021. 17:51:20d
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА''НИШ12.08.2021. 10:03:1419.08.2021. 17:51:20d
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА03.08.2021. 13:43:1919.08.2021. 17:51:20d
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГО ПАЛИЛУЛА19.08.2021. 15:53:0319.08.2021. 17:51:20d
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“03.08.2021. 13:45:0119.08.2021. 17:51:20d
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“19.08.2021. 15:53:5819.08.2021. 17:51:20d
33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“03.08.2021. 13:45:0519.08.2021. 17:51:21d
34. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ19.08.2021. 15:27:0519.08.2021. 17:51:21d
35. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ18.08.2021. 12:44:4719.08.2021. 17:51:21d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ19.08.2021. 17:41:5324.08.2021. 12:06:27d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ20.08.2021. 18:53:0324.08.2021. 09:19:17d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК23.08.2021. 12:59:2923.08.2021. 13:33:59d
 
 
 Zip