Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ16.04.2021. 15:15:5622.04.2021. 13:32:01d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ09.04.2021. 14:21:1122.04.2021. 18:32:24d
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ09.04.2021. 14:20:5820.04.2021. 15:16:05d
16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У КАЛЕНДАРСКОЈ 202009.04.2021. 14:20:2709.04.2021. 14:44:57d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА09.04.2021. 14:19:5309.04.2021. 14:44:57d
14. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА УСТАНОВИ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“07.04.2021. 10:53:2809.04.2021. 14:44:57d
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГСА07.04.2021. 10:53:2412.04.2021. 13:33:26d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГО ПАНТЕЛЕЈ07.04.2021. 10:53:2012.04.2021. 13:32:20d
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ07.04.2021. 10:48:1112.04.2021. 13:30:45d
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“07.04.2021. 10:48:0812.04.2021. 13:28:55d
09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ТОН07.04.2021. 10:48:0412.04.2021. 13:26:19d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА OДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ07.04.2021. 10:47:5921.04.2021. 13:22:02d
07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА OДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА07.04.2021. 10:47:5512.04.2021. 13:20:33d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂ. ЗЕМ07.04.2021. 10:47:4812.04.2021. 12:55:32d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА07.04.2021. 10:47:4421.04.2021. 16:26:35d
04. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА07.04.2021. 10:45:2912.04.2021. 12:52:26d
03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ НАБАВКИ07.04.2021. 10:47:5212.04.2021. 12:50:33d
02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША09.04.2021. 14:10:0509.04.2021. 14:44:53d
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША09.04.2021. 14:09:1609.04.2021. 14:44:53d
 
 
 Zip