Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША11.03.2021. 14:57:2411.03.2021. 15:28:48d
02. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША11.03.2021. 14:58:3511.03.2021. 15:28:48d
03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША11.03.2021. 14:59:4511.03.2021. 15:28:48d
04. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА04.03.2021. 14:12:2916.03.2021. 13:28:01d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПДР ВИКЕНД ЗОНЕ ОШТРА ЧУКА НА ПУТУ ГАБРОВАЦ – ВУКМАНОВО,04.03.2021. 14:12:3212.03.2021. 08:21:51d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАДА НИША04.03.2021. 14:12:3612.03.2021. 08:23:03d
07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ РАДА И РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НИШ04.03.2021. 14:12:4012.03.2021. 08:23:46d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ04.03.2021. 14:12:4412.03.2021. 08:24:35d
09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША11.03.2021. 15:06:4911.03.2021. 15:39:10d
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША11.03.2021. 15:07:3011.03.2021. 15:39:19d
11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ04.03.2021. 14:20:4812.03.2021. 08:26:17d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА04.03.2021. 14:12:5312.03.2021. 08:26:50d
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ04.03.2021. 14:20:5116.03.2021. 14:10:11d
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ04.03.2021. 14:13:0212.03.2021. 08:28:28d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ04.03.2021. 14:14:2312.03.2021. 08:29:20d
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ04.03.2021. 14:14:2712.03.2021. 08:30:21d
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ04.03.2021. 14:20:4012.03.2021. 08:32:24d
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ04.03.2021. 14:20:4412.03.2021. 08:33:37d
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ04.03.2021. 14:12:5916.03.2021. 14:09:59d
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“04.03.2021. 14:20:5612.03.2021. 08:34:46d
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ04.03.2021. 14:20:5912.03.2021. 08:35:37d
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ04.03.2021. 14:21:0312.03.2021. 08:36:18d
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД04.03.2021. 14:21:0612.03.2021. 08:37:07d
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА04.03.2021. 14:21:0912.03.2021. 08:37:41d
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“04.03.2021. 14:21:1312.03.2021. 08:38:11d
26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2020. ГОДИНУ04.03.2021. 14:21:1612.03.2021. 08:38:44d
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА04.03.2021. 14:21:2112.03.2021. 08:39:56d
28. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА11.03.2021. 15:18:4211.03.2021. 15:40:54d
29. - 32. ПРЕДЛОЗИ ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ11.03.2021. 15:19:5111.03.2021. 15:28:54d
33. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ11.03.2021. 15:25:1015.03.2021. 12:41:24d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ11.03.2021. 14:55:0817.03.2021. 15:05:15d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ17.03.2021. 14:17:2318.03.2021. 09:16:56d
 
 
 Zip