Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША24.12.2020. 15:01:5424.12.2020. 15:01:55d
02. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША24.12.2020. 15:01:5624.12.2020. 15:01:57d
03. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПРОСЕК,24.12.2020. 15:02:0025.12.2020. 12:41:11d
04. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА „БУБАЊ24.12.2020. 15:02:0725.12.2020. 14:15:21d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕРЧИНАЦ24.12.2020. 15:02:1724.12.2020. 15:02:32d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КРАВЉЕ24.12.2020. 15:02:3324.12.2020. 15:02:49d
07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СЕЧАНИЦА24.12.2020. 15:02:5024.12.2020. 15:03:10d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА24.12.2020. 15:03:1324.12.2020. 15:06:44d
09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА КУНОВИЦА24.12.2020. 15:03:5524.12.2020. 15:07:08d
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА ОСТРОВИЦА24.12.2020. 15:04:2024.12.2020. 15:04:48d
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА РАУТОВО24.12.2020. 15:04:5024.12.2020. 15:05:16d
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О OТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ24.12.2020. 15:05:1724.12.2020. 15:05:23d
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА „ДИВЉАНА“24.12.2020. 15:05:2730.12.2020. 10:04:16d
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА24.12.2020. 15:05:3024.12.2020. 15:14:04d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ24.12.2020. 15:05:3624.12.2020. 15:05:38d
16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ24.12.2020. 15:05:4029.12.2020. 13:35:49d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ24.12.2020. 15:05:4028.12.2020. 12:36:29d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ25.12.2020. 18:59:3729.12.2020. 13:31:21d
 
 
 Zip