Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША27.10.2020. 16:36:3027.10.2020. 16:39:15d
02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈПП ЗА ОДРЖАВАЊА ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА27.10.2020. 15:48:4218.02.2021. 11:08:30d
03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:34:26d
04. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:34:45d
05. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:35:10d
06. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА28.10.2020. 13:52:4701.11.2020. 18:56:09d
07. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗOРИШТА ЛУТАКА28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:36:19d
08. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:36:38d
09. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:36:54d
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:37:06d
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:37:20d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“28.10.2020. 13:52:4718.02.2021. 11:37:35d
13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ28.10.2020. 13:52:4828.10.2020. 13:52:48d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ27.10.2020. 16:37:5718.02.2021. 10:58:40d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ29.10.2020. 09:04:3701.11.2020. 11:47:44d
06.zip37kb01.11.2020. 18:55:2301.11.2020. 18:55:23a
ZipFile.zip10.776kb31.10.2020. 16:52:3031.10.2020. 16:52:32a
 
 
 Zip