Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША08.10.2020. 14:48:3008.10.2020. 14:48:30d
02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“08.10.2020. 14:48:3004.02.2021. 11:56:31d
03. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“08.10.2020. 14:48:3004.02.2021. 11:59:27d
04. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА08.10.2020. 14:48:3004.02.2021. 12:00:52d
05. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ , ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“08.10.2020. 14:48:3104.02.2021. 12:01:45d
06. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА „МАРА“08.10.2020. 14:48:3104.02.2021. 12:05:53d
07. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СИГУРНА КУЋА08.10.2020. 14:48:3204.02.2021. 12:08:37d
08. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ08.10.2020. 14:48:3304.02.2021. 12:09:28d
09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“08.10.2020. 14:48:3304.02.2021. 12:11:14d
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“08.10.2020. 14:48:3404.02.2021. 12:11:54d
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „О Н“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3404.02.2021. 12:13:14d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ Н О ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3404.02.2021. 12:14:18d
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ Н О ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА Ј П О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3404.02.2021. 12:16:35d
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ Н О ЈКП „MЕДИАНА“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3404.02.2021. 12:17:37d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ Н О ЈКП „НАИССУС“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3504.02.2021. 12:18:17d
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ТРЖНИЦА''08.10.2020. 14:48:3504.02.2021. 12:19:50d
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ Н О ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3504.02.2021. 12:20:34d
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ Н О ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3504.02.2021. 12:21:20d
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „Г С А“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ08.10.2020. 14:48:3504.02.2021. 12:22:05d
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ Н О ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН''08.10.2020. 14:48:3604.02.2021. 12:22:44d
21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ08.10.2020. 14:48:3608.10.2020. 14:14:16d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ08.10.2020. 14:48:3613.10.2020. 15:30:28d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ12.10.2020. 14:47:0018.02.2021. 11:30:07d
ZipFile.zip171.816kb04.02.2021. 11:37:5904.02.2021. 11:38:22a
 
 
 Zip